Bài 21 trang 52 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 21 trang 52 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

LG a

 \(\dfrac{{15 - 6x}}{3} > 5\)    

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{
& {{15 - 6x} \over 3} > 5 \cr  
& \Leftrightarrow 15 - 6x > 5.3 \cr 
& \Leftrightarrow 15 - 6x > 15  \cr 
& \Leftrightarrow - 6x > 0 \cr 
& \Leftrightarrow x < 0 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x < 0\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

     

LG b

\(\dfrac{{8 - 11x}}{4} < 13\) 

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có                                        

\(\eqalign{
& {{8 - 11x} \over 4} < 13 \cr 
& \Leftrightarrow 8 - 11x < 13.4  \cr 
& \Leftrightarrow - 11x < 44 \cr 
& \Leftrightarrow x > - 4 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x >  - 4\) và được biểu diễn trên trục số như sau: 

 

LG c

\(\dfrac{1}{4}\left( {x - 1} \right) < \dfrac{{x - 4}}{6}\)     

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{
& {1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < {{x - 4} \over 6} \cr 
& \Leftrightarrow 12.{1 \over 4}\left( {x - 1} \right) < 12.{{x - 4} \over 6} \cr 
& \Leftrightarrow 3x - 3 < 2x - 8  \cr 
& \Leftrightarrow x < - 5 \cr} \) 

Vậy nghiệm là \( x <  - 5\) và được biểu diễn trên trục số như sau:

 

LG d

\(\dfrac{{2 - x}}{3} < \dfrac{{3 - 2x}}{5}\) 

Phương pháp giải:

 Áp dụng: Quy tắc chuyển vế và quy tắc nhân hai vế với một số.

Lời giải chi tiết:

Ta có

\(\eqalign{
& {{2 - x} \over 3} < {{3 - 2x} \over 5} \cr 
& \Leftrightarrow 10 - 5x < 9 - 6x  \cr 
& \Leftrightarrow x < - 1 \cr} \)

Vậy nghiệm là \(x <  - 1\) và được biểu diễn trên trục số như sau:  

 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài