Bài 20 trang 52 Vở bài tập toán 8 tập 2


Đề bài

Một người có số tiền không quá \(70 000\) đồng gồm \(15\) tờ giấy bạc với hai loại mệnh giá: loại \(2000\) đồng và loại \(5000\) đồng. Hỏi người đó có bao nhiêu tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Đặt số tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng làm ẩn, sau đó biểu diễn đại lượng còn lại theo ẩn.

Bước 2: Dựa vào đề bài ta lập được bất phương trình.

Bước 3: Giải bất phương trình.

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết

Gọi số tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng là \(x\) (\(x\) nguyên dương) thì số tờ giấy bạc loại \(2000\) đồng là \(15 - x\).

Từ đó, ta có số tiền tương ứng với số giấy bạc loại \(5000\) đồng và \(2000\) là \(5000x\) và \(2000(15-x)\) đồng.

Theo bài ra, tổng số tiền không quá \(70000 \) đồng nên ta có bất phương trình:

\(5000x + 2000(15 - x ) ≤ 70000\)

Ta có: \(5000x + 2000(15 - x ) ≤ 70000\)

\( \Leftrightarrow 5000x + 30000 - 2000x ≤ 70000\)

\( \Leftrightarrow 3000x ≤ 40000\)

\( \Leftrightarrow x \leqslant \dfrac{{40}}{3}\)

Do \(x\) là số nguyên dương, nên \(x\) có thể là các số nguyên từ \(1\) đến \(13\).

Vậy số tờ giấy bạc loại \(5000\) đồng có thể là \(1\) tờ, \(2\) tờ ... và tối đa là \(13\) tờ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.