Bài 19 trang 51 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 19 trang 51 VBT toán 8 tập 2. Tìm x sao cho: a) Giá trị của biểu thức 2x - 5 không âm

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Tìm \(x\) sao cho:

LG a

 Giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm;

Phương pháp giải:

Chú ý:

- không âm tức là \(≥ 0\)

Giải chi tiết:

 Tìm \(x\) sao cho giá trị của biểu thức \(2x - 5\) không âm nghĩa là giải bất phương trình

 \(2x -5 ≥ 0\)

Ta có  \(2x -5 ≥ 0\) 

      \(⇔ 2x ≥5\)

      \( \Leftrightarrow x ≥ 2, 5\)

Vậy để \(2x - 5\) không âm thì \(x ≥ 2, 5\).

LG b

Giá trị của biểu thức \(-3x\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5\).

Phương pháp giải:

- không lớn hơn tức là \(≤\)

- Dựa vào dữ kiện của bài lập bất phương trình sau đó giải bất phương trình để tìm tập nghiệm.

Giải chi tiết:

Tìm \(x\) sao cho giá trị của biểu thức \(-3x\) không lớn hơn giá trị của biểu thức \(-7x + 5\) nghĩa là giải bất phương trình \( -3x ≤ -7x + 5 \)

Ta có \( -3x ≤ -7x + 5 \)

     \(⇔-3x + 7x ≤ 5\) 

     \(⇔4x  ≤ 5\)

     \( \Leftrightarrow x \leqslant \dfrac{5}{4}\)

Vậy giá trị của \(x\) phải tìm là \(x \leqslant \dfrac{5}{4}\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.