Bài 13 trang 47 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải bài 13 trang 47 VBT toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế): a) x - 5 > 3 ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Giải các bất phương trình (theo quy tắc chuyển vế):

LG a

\(x - 5 > 3\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

 Ta có \(x - 5 > 3 \)

         \(\Leftrightarrow  x >   3+5\) 

         \(\Leftrightarrow  x > 8\).

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là \(x > 8\).

LG b

 \(x - 2 < -2x + 4\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có: \(x - 2 < -2x + 4\)

\(  \Leftrightarrow  x +2x<4+2\)

\(  \Leftrightarrow  3x<6\)

\(  \Leftrightarrow  x<6:3\)

\(\Leftrightarrow  x < 2 \).

 Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là \(x < 2\).

LG c

\(-3x > -4x + 2\); 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

Ta có \(-3x > -4x + 2 \) 

        \(\Leftrightarrow  -3x + 4x > 2\)

        \( \Leftrightarrow  x > 2\)

 Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là \(x > 2\).

LG d

 \(8x + 2 < 7x - 1\). 

Phương pháp giải:

Áp dụng qui tắc chuyển vế: Khi chuyển một hạng tử của bất phương trình từ vế này sang vế kia ta đổi dấu hạng tử đó.

Lời giải chi tiết:

 Ta có \(8x + 2 < 7x - 1\)

        \( \Leftrightarrow 8x +2- 7x < -1 \)

        \( \Leftrightarrow 8x - 7x<-1-2\)        

        \(\Leftrightarrow x < -3\)

Vậy nghiệm của bất phương trình đã cho là \(x < -3\).  

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.