Phần câu hỏi bài 5 trang 54 Vở bài tập toán 8 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 5 trang 54 VBT toán 8 tập 2. Khoanh tròn vào các khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức |-4x| ta được biểu thức ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 11.

Khoanh tròn vào các khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức \(|-4x|\) ta được biểu thức:

(A) \(-4x\) với \(x \ge 0\) và \(4x\) với \(x<0\)

(B) \(4x\) với \(x \le 0\) và \(-4x\) với \(x>0\)

(C) \(-4x\) với \(x \le 0\) và \(4x\) với \(x>0\)

(D) \(-4x\) với \(x<0\) và \(4x\) với \(x>0\).

Phương pháp:

Sử dụng: Giá trị tuyệt đối của số \(a\), kí hiệu là \(|a|\) được định nghĩa như sau:

\(|a| = a\) khi \(a ≥ 0\)

\(|a| = -a\) khi \(a < 0\)

Lời giải:

\(| - 4x| =  - 4x\) với \(- 4x \ge 0 \Leftrightarrow x \le 0\).

\(| - 4x| = 4x\) với \(- 4x < 0 \Leftrightarrow x > 0\).

Chọn C.

Câu 12.

Khoanh tròn vào các khẳng định đúng. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối của biểu thức \(|x-3|\) ta được biểu thức:

(A) \(x-3\) với \(x\ge 0\) và \(3-x\) với \(x<0\)

(B) \(x-3\) với \(x\ge 3\) và \(x+3\) với \(x<3\)

(C) \(x-3\) với \(x>3\) và \(3-x\) với \(x<3\)

(D) \(x-3\) với \(x\ge3\) và \(3-x\) với \(x<3\).

Phương pháp:

Sử dụng: Giá trị tuyệt đối của số \(a\), kí hiệu là \(|a|\) được định nghĩa như sau:

\(|a| = a\) khi \(a ≥ 0\)

\(|a| = -a\) khi \(a < 0\)

Lời giải:

\(|x-3|=x-3\) với \(x - 3 \ge 0 \Leftrightarrow x \ge 3\).

\(|x-3|= - \left( {x - 3} \right) = 3 - x\) với \(x-3<0 \Leftrightarrow x < 3\).

Chọn D.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.


Gửi bài