Giải Bài 122 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Trong một đợt trồng cây, học sinh của lớp 6B đã trồng được một số cây. Số đó là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 10 dư 9. Học sinh lớp 6B đã trồng được bao nhiêu cây?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi số cây của lớp trồng được là x

x chia cho a dư a - 1 thì x +1 chia hết cho a

Lời giải chi tiết

Gọi số cây của lớp trồng được là x (x \(\in N^*\))

Vì x chia 3 dư 2, chia 4 dư 3, chia 5 dư 4, chia 10 dư 9 nên x+1 chia hết cho 3,4,5,10. Mà x là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn điều kiện trên

Vậy x+1 là BCNN(3,4,5,10)=60

Hay x = 59

Vậy học sinh lớp 6B đã trồng được 59 cây.


Bình chọn:
4.4 trên 28 phiếu