Giải Bài 120 trang 36 sách bài tập Toán 6 - Cánh diều


Đề bài

Có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số là bội chung của 11 và 12?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm BCNN(11,12)

Bội của BCNN là bội chung

Chú ý: BCNN của 2 số nguyên tố cùng nhau là tích của chúng

Lời giải chi tiết

Ta có: BCNN(11,12) = 11.12 = 132.

Các số tự nhiên có 3 chữ số là bội chung của 11 và 12 là  các bội của 132 có ba chữ số. Đó là 132 ; 264; 396; 528; 660; 792; 924.

 


Bình chọn:
4.6 trên 21 phiếu