Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đạt trước câu trả lời đúng:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

350m = ......... cm.

A. 3500

B. 35 000

C. 350 000

Câu 2. Điền dấu  \(\left( { > , = , < } \right)\) vào chỗ chấm:

a) \(260\,m \,.....\,\dfrac{1}{4}\,km\)

b) \(2km\,m \,.....\,2005\,m\)

c) \(430\,m \,.....\,4hm\,3\,m\)

d) \(\dfrac{2}{5}\,m \,.....\,420\,m\)

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(50000\)kg = ....... tấn

a) 5000                b) 500 

c) 50                     d) 5  

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một cửa hàng bán ngày thứ nhất được 4 tạ 5kg gạo. Ngày thứ hai bán bằng \(\dfrac{3}{5}\)ngày thứ nhất.

Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

A. 540kg             B. 620kg           C. 648kg

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Tính: 4km 7m + 124m – 2km 95m = ?

2km 36m  

2km 540m  

2km 450m 

b) Tính: 13kg 25g – 7kg 30g + 495g = ?

6kg 49g  

6kg 490g  

6kg 940g  

Câu 6. Xe tải thứ nhất trở được 3 tấn 260kg rau xanh. Xe tải thứ hai chở được ít hơn xe tải thứ nhất 120kg nhưng lại nhiều hơn xe tải thứ ba 540kg.

Hỏi trung bình mỗi xe chở được mấy tấn rau xanh?

Câu 7. Ba đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 8km 460m. Đội một sửa được \(\dfrac{2}{9}\)đoạn đường. Đội hai sửa được số mét bằng \(\dfrac{5}{4}\)số mét đội một sửa được. Số mét còn lại đội ba sửa. Hỏi mỗi đội sửa được bao nhiêu mét đường?

Lời giải chi tiết

Câu 1: B. 35 000

Câu 2. a) \(260m > \dfrac{1}{4}km\)

b) \(2km\,5m = 2005m\)

c) \(430m\, > 4hm\,3m\)

d) \(\dfrac{2}{5}m\, < 420m\)

Câu 3. a) S;        b) S;        c) Đ;       d) S.

Câu 4. C. 648kg

Câu 5. a) Đ; S; S

b) S; Đ; S

Câu 6. 3 tấn 260kg = 3260kg.

Xe tải thứ nhất chở được:

3260 – 120 = 3140 (kg)

Xe tải thứ hai chở được:

3140 – 540 = 2600 (kg)

Cả ba xe chở được:

 3260 + 3140 + 2600 = 9000 (kg) = 9 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở được:

 9 : 3 = 3 (tấn)

                Đáp số: 3 tấn.

Câu 7. Đổi 8km 460m = 8460m.

Đội một sửa được:

\(8460 \times \dfrac{2}{9} = 1880\,(m)\)

Đội hai sửa được:

\(1880 \times \dfrac{5}{4} = 2350\,(m)\)

Đội một và đội hai sửa được:

 1880 + 2350 = 4230 (m)

Đội ba sửa được:

 8460 – 4230 = 4230 (m)

              Đáp số: Đội 1: 1880m

                           Đội 2: 2350m

                           Đội 3: 4320m.

 Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu