Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 - Toán lớp 5

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Toán lớp 5

Đề bài

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Tổng của hai số là số lớn nhất có hai chữ số. Tìm hai số đó biết nếu viết thêm một chữ số ) vào bên phải số bé thì được số lớn.

A. 10 và 90

B. 9 và 99

C. 9 và 90.

Câu 2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng bằng \(200:40 = 5\) \(\dfrac{2}{5}\)chiều dài. Nếu chiều rộng tăng thêm 9m, chiều dài bớt đi 9m thì mảnh đất trở thành hình vuông.

Tính diện tích mảnh đất đó.

A. 300m2            B. 360m2           C. 420m2

Câu 3. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Một người đi xe máy trong 16 phút được 9km 600m. Hỏi với mức đi như thế trong \(5\dfrac{1}{3}\)giờ thì người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

a) 108km            b) 150km           c) 192km

Câu 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

18 người làm xong một đoạn đường mất 5 ngày. Hỏi 30 người làm xong đoạn đường đó trong bao nhiêu ngày? (Biết sức làm việc của mỗi người là như nhau).

A. 2 ngày           B. 3 ngày            C. 4 ngày

Câu 5. Tổng số tuổi hiện nay của hai mẹ con là 36 tuổi. Tuổi con bằng \(\dfrac{2}{7}\) tuổi mẹ. Hỏi:

a) Hiện nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

b) Mấy năm sau tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con?

Câu 6. 6 người thợ trong 4 giờ quét vôi trên tường được120m2. Hỏi 8 người thợ quét vôi trong mấy giờ thì được 200m2. Biết năng suất làm việc của mỗi người như nhau.

Lời giải chi tiết

Câu 1. C. 9 và 90.

Câu 2. B. 360m2    

Câu 3. a) S;        b) S;         c) Đ.

Câu 4. B. 3 ngày    

Câu 5. a) Tìm giá trị một phần:

\(36:\left( {2 + 7} \right) = 4\) (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay:

\(4 \times 7 = 28\) (tuổi)

Tuổi con hiện nay:

\(4 \times 2 = 8\) (tuổi)

b) Tuổi mẹ hơn tuổi con:

\(28 - 8 = 20\) (tuổi)

Mỗi năm mỗi người tăng 1 tuổi nên hiệu số tuổi hai mẹ con không thay đổi. Vậy khi tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con, mẹ vẫn hơn con 20 tuổi.

Tuổi con khi đó là:

\(20:\left( {3 - 1} \right) = 10\) (tuổi)

Số năm sau để tuổi mẹ gấp 3 lần tuổi con là:

\(10 - 8 = 2\) (năm)

        Đáp số:a) Mẹ: 28 tuổi ; con: 8 tuổi.

                     b) 2 năm.

Câu 6. Trong 1 giờ, 6 người thợ quét được:

\(120 :4 = 30\) (m2)

Trong 1 giờ, 1 người thợ quét được:

\(30:6 = 5\)(m2)

Trong 1 giờ, 8 người làm được:

\(5 \times 8 = 40\)(m2)

Vậy 8 người thợ quét 200m2 hết số giờ là:

\(200:40 = 5\)(giờ)

                     Đáp số: 5 giờ.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan: - ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 (ĐỀ THI HỌC KÌ 1) - TOÁN 5

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5, mọi lúc, mọi nơi. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu