Đề kiểm tra học kì 1 sử 10 - Đề số 8 có lời giải chi tiết


Đề bài

I/ TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

Câu 1: Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà nào?

A. Nhà Hạ.                         B. Nhà Tần.

C. Nhà Hán.                       D. Nhà Chu.

Câu 2: Dưới thời vua nào, nước Lan Xang chia thành 7 tỉnh?

A. Khún Bo-lom                 B. Chậu A Nụ

C. Xu-li-nha Vông-xa        D. Pha Ngừm

Câu 3: Yếu tố nào dưới đây không thuộc sự phát triển về văn hóa lâu đời của Ấn Độ?

A. Tôn giáo (Phật giáo và Hinđu giáo).

B. Chữ viết, đặc biệt là Chữ Phạn.

C. Phổ biến công trình kiến trúc Nho giáo.

D. Nghệ thuật kiến trúc đền chùa, tượng Phật.

Câu 4: Trong các thế kỉ X – XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc

A. Yếu và phục tùng các nước khác.

B. mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

C. mạnh và chinh phục Trung Quốc.

D. mạnh nhất khu vục Đông Nam Á.

Câu 5: Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm thủ công nghiệp bán ở đâu?

A. Khắp mọi miền ven biển Địa Trung Hải.

B. Khắp thế giới.

C. Khắp Trung Quốc và ấn Độ.

D. Khắp các nước phương Đông.

Câu 6: Xoá bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo... Đó là chính sách tiến bộ của ai?

A. Hác-sa.                            B. A-cơ-ba.

C. A-sô-ca.                           D. Gúp -ta.

Câu 7: Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến với Việt Nam là

A. Lúc hòa hiếu, lúc chiến tranh.

B. Bế quan tỏa cảng.

C. Bành trướng, xâm lược.

D. Hòa hảo, mềm dẻo.

Câu 8: Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hóa truyền thống của ấn Độ?

A. Mông Cổ

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Các nước Đông Nam á

Câu 9: Vào khoảng thời gian nào cư dân Đại Trung Hải bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt?

A. Khoảng thiên niên kỉ IV TCN

B. Khoảng thiên niên kỉ II TCN

C. Khoảng thiên niên kỉ I TCN

D. Khoảng thiên niên kỉ III TCN

Câu 10: Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là:

A. Thợ thủ công.

B. Thương nhân.

C. Nô lệ.

D. Nông dân công xã

Câu 11: Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là:

A. Mùa khô và mùa hanh.

B. Mùa thu và mùa hạ.

C. Mùa khô và mùa mưa

D. Mùa đông và mùa xuân

Câu 12: Dựa vào yếu tố tự nhiên nào, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác ?

A. Gió mùa kèm theo mưa

B. Mùa mưa tương đối nóng

C. Khí hậu mát, ẩm

D. Mùa khô tương đối lạnh, mát

Câu 13: Hồi giáo không chiếm được ưu thế ở đất nước Ấn Độ vì

A. Người dân Ấn Độ gắn bó mật thiết với Hinđu giáo và Phật giáo.

B. Hồi giáo là một tôn giáo ngoại bang.

C. Hồi giáo mới được du nhập vào Ấn Độ.

D. Hồi giáo thực hiện các chính sách tôn giáo khắc nghiệt.

Câu 14. Vào thế kỉ XIII, Mông Cổ đã ba lần đem quân đánh nước nào ở Đông Nam Á?

A. Miến Điện                      B. Cam-pu-chia

C. Cham-pa                           D. Đại Việt

Câu 15: Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người từ bên ngoài xâm chiếm là

A. địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

B. trình độ kinh tế-quân sự của Ấn Độ kém phát triển.

C. người dân Ấn Độ phần lớn theo đạo Hồi.

D. Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

II/ TỰ LUẬN (4,0 điểm)

Trình bày các cuộc phát kiến địa lí lớn. Từ đó, phân tích nguyên nhân, hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí đó.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I/ TRẮC NGHIỆM (6,0 điểm)

1. B

2. C

3. C

4. B

5. A

6. B

7. C

8. D

9. C

10. D

11. C

12. A

13. A

14. D

15. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 29.

Cách giải:

Chế độ phong kiến Trung Quốc bắt đầu từ thời nhà Tần (221 – 206 TCN).

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 53.

Cách giải:

Dưới thời vua Xu-li-nha Vông-xa, nước Lan Xang chia thành 7 tỉnh.

Chọn đáp án: C

Câu 3.

Phương pháp: suy luận.

Cách giải:

Văn hóa truyền thống Ấn Độ phát triển hai tôn giáo chủ đạo là: Phật giáo và Hinđu giáo (Ấn Độ giáo), không phát triển Nho giáo như ở Trung Quốc.

=> Không có các công trình kiến trúc Nho giáo trong văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Chọn đáp án: C

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Trong các thế kỉ X –XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Chọn đáp án: B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 21.

Cách giải:

Sự phát triển của thủ công nghiệp làm cho sản xuất hàng hóa tăng nhanh, quan hệ thương mại được mở rộng. Người Hi Lạp và Rô-ma đã đưa các sản phẩm của mình như rượu nho, dầu ôliu, đồ mĩ nghệ, đồ dùng kim loại, đồ gốm đi bán ở mọi miền ven Địa Trung Hải.

Chọn đáp án: A

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 43, suy luận.

Cách giải:

Trong nửa thế kỉ trị vì, A-cơ-ba (1556 – 1605) đã thi hành một số chính sách tích cực:

- Xây dựng chính quyền mạnh mẽ, dựa trên sự liên kết tầng lớp quý tộc, không phân biệt nguồn gốc.

- Xây dựng khối hòa hợp dân tộc dựa trên cơ sở hạn chế sự phân biệt sắc tộc, tôn giáo.

=> Những chính sách này đã xóa bỏ sự kì thị tôn giáo, thủ tiêu đặc quyền Hồi giáo.

Chọn đáp án: B

Câu 7.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Chính sách đối ngoại xuyên suốt của Trung Quốc thời phong kiến là thực hiện chính sách bành trướng xâm lược, trong đó có Việt Nam. Từ triều Tần, Hàn, Đường, Tống – Nguyên đến Minh, Thanh đều tiến hành xâm lược Việt Nam để mở rộng lãnh thổ của mình.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Ấn Độ đã mang văn hóa của mình, đặc biệt là văn học truyền thống truyền bá ra bên ngoài. Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ.

Chọn đáp án: D

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 20.

Cách giải:

Vào khoảng thiên niên kỉ I TCN, cư dân Địa Trung Hải đã bắt đầu biết chế tạo công cụ bằng sắt.

Chọn đáp án: C

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 15.

Cách giải:

Trong xã hội cổ đại phương Đông, nông dân công xã là bộ phận đông đảo nhất, có vai trò to lớn trong sản xuất. Họ nhận ruộng đất của công xã để canh tác, song phải nộp một phần sản phẩm thu hoạch được và làm không công cho quý tộc.

Chọn đáp án: D

Câu 11.

Phương pháp: sgk trang 45.

Cách giải:

Đông Nam Á chịu ảnh hưởng chủ yếu của gió mùa, tạo nên hai mùa tương đối rõ rệt, đó là : mùa khô và mùa mưa.

Chọn đáp án: C

Câu 12.

Phương pháp: sgk trang 46.

Cách giải:

Dựa vào điều kiện tự nhiên thuận lợi là gió mùa kèm theo mưa, cư dân Đông Nam Á từ xa xưa đã biết trồng lúa và nhiều loại cây ăn quả, ăn củ khác.

Chọn đáp án: A

Câu 13.

Phương pháp: sgk trang 42, suy luận.

Cách giải:

Dưới thời kì vương triều Hồi giáo Đê-li, mặc dù có thực hiện những chính sách áp đặt Hồi giáo nhưng vẫn không thể thay thế hoàn toàn Ấn Độ Hinđu giáo và A-rập Hồi giáo. Mà thay vào đó các tôn giáo này đã có sự giao lưu và hòa nhập với nhau. Nguyên nhân của tình trạng này là do Hinđu giáo và Phật giáo đã ăn sâu và gắn bó mật thiết với người dân Ấn Độ và là một trong những nhân tố quan trọng hình thành nền văn hóa truyền thống Ấn Độ.

Chọn đáp án: A

Câu 14.

Phương pháp: Liên hệ.

Cách giải:

Vào thế kỉ XIII, Mông Cổ đã ba lần đem quân đánh Đại Việt, nhà Trần đã tổ chức kháng chiến và đều giành thắng lợi, tiêu biểu là trận Chương Dương và Hàm Tử.

Chọn đáp án: D

Câu 15.

Phương pháp: sgk trang 42.

Cách giải:

Ấn Độ đã trải qua một thời kì phát triển, nhất là về văn hóa truyền thống nhưng do sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ có thể chống cự được với cuộc tấn công từ bên ngoài.

Chọn đáp án: D

II/ TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 60-62.  

Cách giải:

- Nguyên nhân phát kiến địa lý:

+ Sản xuất phát triển dẫn đến nhu cầu về hương liệu, vàng bạc thị trường cao.

+ Con đường giao lưu buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải bị người Ả Rập độc chiếm.

+ Khoa học - kỹ thuật có những bước tiến quan trọng như kỹ thuật mới trong đóng tàu xa bàn, hải đồ...

- Các cuộc phát kiến địa lý lớn:

+ Năm 1498 B. Đi-a-xơ đã đi vòng cực Nam của lục địa Phi, đặt tên mủi Hảo Vọng.

+ Va-xcô đơ Ga-ma đã đến được Ca-li cut Ấn Độ (5- 1498).

+ Tháng 8-1492 C. Cô-lôm-bô đến được Cu Ba và một số đảo vùng Caribe. Ông là người đầu tiên phát hiện ra châu Mĩ.

+ Ma-gien-lan là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển (1519 - 1521).

- Hệ quả của phát kiến địa lý:

+ Đem lại hiểu biết mới về trái đất, về những con đường mới, dân tộc mới. Thị trường thế giới được mở rộng.

+ Thúc đẩy nhanh sự tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản.

+ Nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.