Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bình chọn:
4.6 trên 119 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh

Tóm tắt mục 1. Cách mạng công nghiệp ở Anh. Anh là nước đầu tiên tiến hành cách mạng công nghiệp do

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Tóm tắt mục 2. Cách mạng công nghiệp ở Pháp, Đức

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Tóm tắt mục I. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức. Đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất l-ta-li-a

Tóm tắt mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất l-ta-li-a. Giữa thế kỉ XIX, I-ta-li-a vẫn bị chia thành 7 vương quốc nhỏ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Tóm tắt mục 3. Nội chiến ở Mĩ. Sau chiến tranh giành độc lập vào nửa cuối thế kỉ XVIII, nước Mĩ ra đời

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục 1. Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành các tổ chức độc quyền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục I. Các nước Anh và Pháp cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Tóm tắt mục II. Các nước Đức và Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất