Chương II. CÁC NƯỚC ÂU - MĨ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII)

Bình chọn:
4.6 trên 119 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Các nước Âu - Mĩ (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì? Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức. Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức. Mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì? Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

Giải bài tập 2 trang 162 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức giữa thế kỉ XIX Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 164 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức giữa thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 164 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 169 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất

Giải bài tập 1 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh

Giải bài tập 2 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài