Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ Trình bày sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá

Giải bài tập 1 trang 40 SGK Lịch sử 10. Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Xem chi tiết
Những yếu tố văn hoá truyền thống nào của Ấn Độ Những yếu tố văn hoá truyền thống nào của Ấn Độ

Giải bài tập 2 trang 40 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển văn hoá thời Gúp-ta đưa đến điều gì ? Sự phát triển văn hoá thời Gúp-ta đưa đến điều gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li. Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nét chính về Vương triều Mô-gôn. Những nét chính về Vương triều Mô-gôn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó

Giải bài tập 1 trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li

Giải bài tập 2 trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài