Chương IV. ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 4 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Tóm tắt mục 1. Thời kì các quốc gia đầu tiên

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Tóm tắt mục 2. Thời kì Vương triều Gúp-ta và sự phát triển văn hoá truyền thống Ấn Độ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ

Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của lịch sử và văn hoá truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Tóm tắt mục 2. Vương triều Hồi giáo Đê-li

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Vương triều Mô-gôn

Tóm tắt mục 3. Vương triều Mô-gôn

Xem chi tiết

Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Ma-ga-đa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 39 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày sự phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 40 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá

Giải bài tập 1 trang 40 SGK Lịch sử 10. Tại sao nói thời Gúp-ta là thời kì định hình và phát triển của văn hoá truyền thống Ấn Độ?

Xem lời giải

Những yếu tố văn hoá truyền thống nào của Ấn Độ

Giải bài tập 2 trang 40 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự phát triển văn hoá thời Gúp-ta đưa đến điều gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 41 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những nét chính về Vương triều Hồi giáo Đê-li.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 42 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những nét chính về Vương triều Mô-gôn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó

Giải bài tập 1 trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết vị trí của Vương triều Hồi giáo Đê-li

Giải bài tập 2 trang 44 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất