Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giao

Tóm tắt mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giao

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Tình hình văn hoá - giáo dục

Tóm tắt mục 3. Tình hình văn hoá - giáo dục

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Tóm tắt mục 1. Tình hình xã hội và đời sống nhân dân

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Tóm tắt mục 2. Phong trào đấu tranh của nhân dân và binh lính

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người

Tóm tắt mục 3. Đấu tranh của các dân tộc ít người. Các dân tộc ít người ở phía bắc cũng như phía nam

Xem chi tiết

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Xem lời giải

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày khái quát và nhận xét quá

Giải bài tập 1 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế

Giải bài tập 2 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Giải bài tập 3 trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Xem lời giải

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập 4 trang 129 SGK Lịch sử 10. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Lịch sử 10. Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất