Chương IV. VIỆT NAM Ở NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.7 trên 117 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì? Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam? Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Xem chi tiết

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Trình bày khái quát và nhận xét quá Trình bày khái quát và nhận xét quá

Giải bài tập 1 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế

Giải bài tập 2 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Giải bài tập 3 trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Xem chi tiết

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập 4 trang 129 SGK Lịch sử 10. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn? Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 131 SGK Lịch sử 10. Em nghĩ thế nào về cuộc sống của nhân dân ta dưới thời Nguyễn?

Xem chi tiết

So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 132 SGK Lịch sử 10. So với các triều đại trước, cuộc đấu tranh của nông dân thời Nguyễn

Xem chi tiết

So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII

Giải bài tập 1 trang 132 SGK Lịch sử 10. So sánh tình hình xã hội nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX với thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân

Giải bài tập 2 trang 132 SGK Lịch sử 10. Những nguyên nhân nào gây nên tình trạng khổ cực của nhân dân

Xem chi tiết

Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến

Giải bài tập 3 trang 132 SGK Lịch sử 10. Trình bày đặc điểm của phong trào đấu tranh chống phong kiến

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài