Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương IV - Phần 2 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX - Lịch sử 10

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Chính sách nào sau đây được nhà Nguyễn thực hiện để mở rộng diện tích ruộng đất công?

A. Cố gắng bỏ tiền huy động nhân dân sửa đắp đê điều.

B. Tịch thu ruộng đất tư của địa chủ rồi chia cho nông dân.

C. Khuyến khích nhân dân khai hoang bằng nhiều hình thức.

D. Trồng thêm các cây lương thực khác ngoài cây lúa.

Câu 2. Nội dung nào phản ánh chính xác tình hình buôn bán nước ta dưới triều Nguyễn?

A. Phát triển chậm chạp, mang tính địa phương.

B. Hình thành thêm nhiều chợ làng, trung tâm buôn bán.

C. Phát triển nhanh, mở rộng ra nhiều vùng.

D. Các mặt hàng được trao đổi trên quy mô rộng lớn.

Câu 3. Phan Huy Chú đã viết tác phẩm lịch sử nổi tiếng nào sau đây?

A. Sơ học bị khảo.

B. Đại Nam thực lục.

C. Khâm đại Việt sử thông giám cương mục.

D. Lịch triều hiến chương loại chí.

Câu 4. Nguyên nhân nào dẫn đển sự tàn lụi của các đô thị Phố Hiến, Thanh Hà dưới triều Nguyễn?

A. Nhà nước giữ độc lập quyền về ngoại thương.

B. Các mặt hàng thủ công suy giảm về mẫu mã chất lượng.

C. Công nghiệp cơ khí phát triển hạn chế.

D. Thực dân Pháp giở chiêu trò kìm hãm.

Câu 5. Chính sách quân điền về thực chất để nhằm cấp ruộng đất cho bộ phận nào trong xã hội?

A. Địa chủ và nông dân.

B. Nông dân và nô tì.

C. Quan lại và binh lính.

D. Quan lại và nhà chùa.

Câu 6. Vua Gia Long tỏ thái độ như thế nào đối với các nước phương Tây?

A. Ngăn cản ảnh hưởng của người phương Tây trên đất nước Việt Nam.

B. Thi hành chính sách tương đối mở cửa với Pháp và đạo Thiên Chúa.

C. Thi hành chính sách “đóng cửa” và đàn áp Công giáo.

D. Khước từ quan hệ đối với các nước phương Tây.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. D

4. A

5. C

6. B

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 127.

Cách giải:

Để mở rộng diện tích ruộng đất công, nhà Nguyễn đã khuyến khích nhân dân khai hoang bằng nhiều hình thức hoặc do dân tự động tổ chức hoặc do nhà nước góp vốn ban đầu cho dân mua sắm nông cụ, trâu bò, mở thêm nhiều đồn điền.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 128.

Cách giải:

Việc buôn bán trong nước dưới triều Nguyễn phát triển chậm chạp và mang tính địa phương. Thuyền buôn đi xa bị đánh thuế nhiều lần, hơn nữa, nhà nước hằng năm còn trưng dụng một số thuyền của tư nhân để chuyên chở.

Chọn: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 129.

Cách giải:

Tác phẩm lịch sử nổi tiếng được Phan Huy Chú viết có tên là: Lịch triều hiến chương loại chí.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 128, suy luận.

Cách giải:

Vì nhà nước giữ độc lập quyền về ngoại thương, hạn chế thương nhân nước ngoài vào buôn bán:

- Thuyền bè của các nước láng giềng phía Nam chỉ được vào một số cảng ở Gia Định.

- Thuyền buôn các nước Anh, Pháp chỉ được vào cảng Đà Nẵng, bị khám xét nghiêm ngặt.

=> Các đô thị như Hội An, Phố Hiến, Thanh Hà đều tàn lụi.

Chọn: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 127, suy luận.

Cách giải:

Ngay từ năm 1804, nhà Nguyễn đã ban hành chính sách quân điền nhưng ruộng đất công chỉ còn 20% tổng diện tích ruộng đất. Hơn nữa, theo chính sách này, việc chia ruộng phải ưu tiên cho quan lại, quý tộc và binh lính

=> Thực chất chính sách quân điền nhà Nguyễn nhằm cấp ruộng đất cho quan lại, quý tộc và binh lính.

Chọn: C

Câu 6.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Trong quá trình bôn ba cực khổ chạy trốn quân Tây Sơn, Nguyễn Ánh được sự giúp đỡ của Bá Đa Lộc (một giám mục người Pháp). Chình vì thế, mặc dù đã biết rõ âm mưu xâm lược của Pháp thông qua quá trình truyền đạo Thiên Chúa nhưng khi mới thành lập triều Nguyễn, vua Gia Long vẫn đề một số người Pháp được làm quan trong triều đình, thi hành chính sách tương đối mở của với Pháp và đạo Thiên Chúa. Đến thời vua Minh Mệnh, chính sách cấm đạo giết đạo mới được thực hiện triệt để hơn.

Chọn: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 127, đánh giá, nhận xét. 

Cách giải:

- Tích cực: Duy trì quan hệ thân thiện với các nước láng giềng, nhất là Trung Quốc.

- Hạn chế: Thực hiện chính sách ngoại giao "đóng cửa", khước từ mọi quan hệ với các nước phương Tây. => Thể hiện sự bảo thủ, lạc hậu, không tạo điều kiện cho đất nước giao lưu với các nước và các nền văn hóa tiên tiến trên thế giới, dẫn đến đất nước trì trệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí