Bài 13. Việt Nam thời kì nguyên thủy

Bình chọn:
4.7 trên 123 phiếu
Tóm tắt mục 1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Tóm tắt mục 1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

Tóm tắt mục 3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày những giai đoạn phát triển chính

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc

Giải bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải