Bình chọn:
4.8 trên 115 phiếu
Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn. Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động kinh tế của cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì ? Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì ? So sánh với cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn. Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì ? So sánh với cư dân Hoà Bình - Bắc Sơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam Trình bày những giai đoạn phát triển chính của thời nguyên thuỷ ở Việt Nam

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện kim ở các bộ lạc sống trên đất nước ta ? Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện kim ở các bộ lạc sống trên đất nước ta ?

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung : địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế. Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc sống của các bộ lạc Phùng Nguyên, Sa Huỳnh, Đồng Nai theo các nội dung : địa bàn cư trú, công cụ lao động, hoạt động kinh tế.

Giải bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết