ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 2 (ĐỀ THI HỌC KÌ 2) - LỊCH SỬ 10

Bình chọn:
4.7 trên 102 phiếu
Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 10- Đề số 1

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 10- Đề số 2

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 10- Đề số 3

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 10- Đề số 4

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra học kì 2 lịch sử 10- Đề số 5

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề cương ôn tập học kỳ II môn Sử lớp 10

Tổng hợp kiến thức cần nắm vững, các dạng bài tập và câu hỏi có khả năng xuất hiện trong đề thi HK2 môn Sử 10 sắp tới

Xem chi tiết