Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 - Lịch sử 10


Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 2 (Đề thi học kì 2) - Lịch sử 10

Đề bài

Câu 1. Anh (chị) hãy lập bảng so sánh chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ với Cách mạng tư sản Pháp theo các tiêu chí sau:

+ Thời gian bùng nổ cách mạng

+ Hình thức

+ Nhiệm vụ

+ Lãnh đạo

+ Động lực

+ Kết quả - ý nghĩa

Câu 2. Anh (chị) hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng và nêu nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cách mạng tư sản Anh?

Câu 3. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm tư tưởng, tôn giáo Việt Nam từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX và giải thích tại sao thế kỉ XVI Nho giáo nước ta lại từng bước suy thoái?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Câu 1. 

Phương pháp: So sánh, nhận xét.

Cách giải:

* Bảng: So sánh chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở bắc Mỹ với CMTS Pháp

Nội dung

so sánh

Chiến tranh giành độc lập

ở Bắc Mỹ

Cách mạng tư sản Pháp

 

Thời gian

 

1775

1789

Hình thức

 

Giành độc lập

Vừa là cuộc nội chiến, vừa chống thù trong giặc ngoài

Nhiệm vụ

 

Giải phóng dân tộc, đánh đuổi phong kiến Anh

Lật đổ phong kiến trong nước và đánh đuổi liên minh phong kiến bên ngoài

Lãnh đạo

 

Tư sản, chủ nô

Đại tư sản, tư sản, tư sản vừa và nhỏ

Động lực

 

Quần chúng nhân dân lao động (Tư sản, nông dân, công nhân…)

Quần chúng nhân dân lao động (đông đảo là nông dân)

Kết quả

 

Lật đổ nền thống trị của thực dân Anh. Thành lập hợp chúng quốc Hoa Kỳ (USA)

Lật đổ chế độ phong kiến, Tư sản nắm quyền tạo điều kiện cho CBTN phát triển

Ý nghĩa

- Giải phóng nhân dân Bắc Mỹ khỏi chế độ thực dân

- Mở đường cho CNTB phát triển ở Bắc Mỹ

- Cổ vũ phong trào đấu tranh ở Nam Mỹ, châu Âu…

- Làm cho chế độ phong kiến lung lay mở đường cho CNTB phát triển khắp châu Âu

Câu 2

Phương pháp: sgk trang 144 - 145, suy luận.

Cách giải:

a) Tình hình nước Anh trước cách mạng:

* Về kinh tế:

- Nông nghiệp:

+ CNTB xâm chiếm

+ Hiện tượng “Cừu ăn thịt người”

- Công thương nghiệp:

+ Xuất hiện nhiều công trường thủ công

+ Buôn bán phát triển đặc biệt là hai mặt hàng len dạ và nô lệ

* Về chính trị - xã hội

- Quý tộc mới ra đời và giàu lên nhanh chóng

- Đời sống nhân dân khổ cực

- Xuất hiện mâu thuẫn xã hội cơ bản đó là: giữa tư sản, quý tộc mới với thế lực phong kiến phản động

b) Nguyên nhân trực tiếp

Tháng 6 – 1640 Sác-lơ I triệu tập Quốc hội nhằm tăng thuế nhưng không được Quốc hội thông qua…

Câu 3:

Phương pháp: sgk trang 121, suy luận.

Cách giải:

a) Đặc điểm tư tưởng, tôn giáo Việt Nam từ thế kỉ XVI đến nửa đầu thế kỉ XIX:

- Từ thế kỉ XVI – XVIII: Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn; Phật giáo, Đạo giáo có điều kiện khôi phục lại; Thiên Chúa Giáo được truyền bá ngày càng rộng rãi, trở thành một tôn giáo lan truyền trong cả nước; chữ Quốc ngữ được sáng tạo với mục đích truyền giáo. Tín ngưỡng truyền thống được phát huy…

- Nửa đầu thế kỉ XIX: Độc tôn Nho giáo, hạn chế sự hoạt động của các tôn giáo khác, đặc biệt là Thiên chúa giáo; tín ngưỡng dân gian tiếp tục phát triển

b) Thế kỉ XVI Nho giáo lại từng bước suy thoái vì:

- Đất nước bị chia cắt thành Đàng Trong và Đàng Ngoài với hai chính quyền riêng biệt…

- Trật tự phong kiến bị đảo lộn…

Nguồn: Sưu tầm

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.