Bình chọn:
4.8 trên 92 phiếu
Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ? Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ? Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp ? Sự ra đời của các làng nghề thủ công có ý nghĩa gì đối với sự phát triển của thủ công nghiệp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ? Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ? Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV ? Những nguyên nhân nào tạo nên sự phát triển nông nghiệp ở các thế kỉ X - XV ?

Giải bài tập 1 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê. Hãy nêu những biểu hiện nói lên sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý, Trần, Lê.

Giải bài tập 2 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì? Sự phân hoá xã hội ở thế kỉ XIV dẫn đến hậu quả gì?

Giải bài tập 3 trang 95 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay