Đề thi học kì 1 mới nhất có lời giải

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 1 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 2 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 3 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 4 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 5 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 6 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 7 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 8 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 9 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10 Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề số 10 - Đề kiểm tra học kì 1 (Đề thi học kì 1) – Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Lương Thế Vinh - Tây Ninh với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Dương Minh Châu với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết
Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi Đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi

Giải chi tiết đề thi học kì 1 môn sử lớp 10 năm 2019 - 2020 trường THPT Nguyễn Văn Trỗi với cách giải nhanh và chú ý quan trọng

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài