Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Thế nào là Người tối cổ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thế nào là bầy người nguyên thủy ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tại sao gọi là "cuộc cách mạng đá mới"?

Giải bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết những bước tiến trong lao

Giải bài tập 2 trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thế nào là thị tộc, bộ lạc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc.

Giải bài tập 1 trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ

Giải bài tập 2 trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất