Chương I. XÃ HỘI NGUYÊN THỦY

Bình chọn:
4.5 trên 120 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 1 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Thế nào là Người tối cổ? Thế nào là Người tối cổ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 6 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thế nào là bầy người nguyên thủy ? Thế nào là bầy người nguyên thủy ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 6 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện Hãy nêu những tiến bộ kĩ thuật khi Người tinh khôn xuất hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 7 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới Hãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 7 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới Trình bày những tiến bộ trong đời sống con người thời đá mới

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao gọi là "cuộc cách mạng đá mới"? Tại sao gọi là "cuộc cách mạng đá mới"?

Giải bài 1 trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những bước tiến trong lao Hãy cho biết những bước tiến trong lao

Giải bài tập 2 trang 8 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì? Tổ chức xã hội của Người tinh khôn là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thế nào là thị tộc, bộ lạc? Thế nào là thị tộc, bộ lạc?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào? Sự xuất hiện công cụ bằng kim loại có ý nghĩa như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 10 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu? Do đâu mà có sự xuất hiện tư hữu?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc. Hãy giải thích tính cộng đồng của thị tộc.

Giải bài tập 1 trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ Tư hữu xuất hiện đã dẫn tới sự thay đổi trong xã hội nguyên thuỷ

Giải bài tập 2 trang 11 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài