Bài 19. Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Tóm tắt mục I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

Tóm tắt mục I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Hãy cho biết nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Tống thời Tiền Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 96 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Phân tích ý nghĩa của bài thơ Nam quốc

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 97 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nêu ý nghĩa lời hịch nói trên của Trần Hưng Đạo.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tại sao nhân dân thời Trần lại sẵn sàng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nêu một vài đặc điểm của khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 99 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Xem lời giải

Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến

Giải bài tập 2 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải