Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Tóm tắt mục 1. Những dấu tích Người tối cổ ở Việt Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của Công xã thị tộc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

Tóm tắt mục 3. Sự ra đời của thuật luyện kim và nghề nông trồng lúa nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Tóm tắt mục 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Quốc gia cổ Cham-pa

Tóm tắt mục 2. Quốc gia cổ Cham-pa. Trên cơ sở của văn hoá Sa Huỳnh ở khu vực đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ ngày nay

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Tóm tắt mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam. Trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long (Nam Bộ) đã hình thành nền

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

Tóm tắt mục I. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và những chuyển biến trong kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)

Tóm tắt mục II. Cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X)

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất