Chương I. VIỆT NAM TỪ THỜI NGUYÊN THỦY ĐẾN THẾ KỈ X

Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương I - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 1 - Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam Em hãy nhận xét về địa bàn sinh sống của Người tối cổ ở Việt Nam

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 71 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động Hãy cho biết những điểm tiến bộ trong hoạt động

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì? Những biểu hiện của “cách mạng đá mới" ở nước ta là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 72 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì? Những điểm mới trong cuộc sống của cư dân Phùng Nguyên là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Trình bày những giai đoạn phát triển chính Trình bày những giai đoạn phát triển chính

Giải bài tập 1 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện Em có nhận xét gì về thời gian ra đời thuật luyện

Giải bài tập 2 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối Sự ra đời của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối

Giải bài tập 3 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc Lập bảng thống kê những điểm chính về cuộc

Giải bài tập 4 trang 73 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào? Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài