Bài 14. Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam

Bình chọn:
4.6 trên 110 phiếu
Tóm tắt mục 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Tóm tắt mục 1. Quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Quốc gia cổ Cham-pa

Tóm tắt mục 2. Quốc gia cổ Cham-pa. Trên cơ sở của văn hoá Sa Huỳnh ở khu vực đồng bằng ven biển miền Trung và Nam Trung Bộ ngày nay

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam

Tóm tắt mục 3. Quốc gia cổ Phù Nam. Trên địa bàn châu thổ sông Cửu Long (Nam Bộ) đã hình thành nền

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất,

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ II

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Giải bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc

Xem lời giải

Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội

Giải bài tập 2 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hóa,

Giải bài tập 3 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá,

Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải