Bình chọn:
4.7 trên 105 phiếu
Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên ? Hoạt động kinh tế của cư dân Đông Sơn có gì khác so với cư dân Phùng Nguyên ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì ? Những cơ sở và điều kiện đưa đến sự ra đời của nhà nước Văn Lang là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc. Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào? Quốc gia cổ Cham-pa được hình thành như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ V đến thế kỉ X. Tóm tắt tình hình văn hoá Cham-pa từ thế kỉ V đến thế kỉ X.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 78 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia cổ Phù Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc. Tóm tắt quá trình hình thành quốc gia Văn Lang - Âu Lạc.

Giải bài tập 1 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X. Hãy trình bày tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội Cham-pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.

Giải bài tập 2 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia Phù Nam. Hãy nêu những nét chính về tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của quốc gia Phù Nam.

Giải bài tập 3 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp - Cham-pa và cư dân Phù Nam là gì ? Những điểm giống và khác nhau trong đời sống kinh tế, văn hoá, tín ngưỡng của cư dân Văn Lang - Âu Lạc, cư dân Lâm Ấp - Cham-pa và cư dân Phù Nam là gì ?

Giải bài tập 4 trang 79 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết