Bình chọn:
4.3 trên 49 phiếu
Phân tích những biểu hiện của lòng yêu nước Việt Nam qua các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc. Phân tích những biểu hiện của lòng yêu nước Việt Nam qua các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ? Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta. Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ? Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập. Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Giải bài tập 3 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao lại có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ? Tại sao lại có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ?

Giải bài tập 4 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay