Chương III. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

Bình chọn:
4.4 trên 76 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 3 - Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước Nêu nguyên nhân của sự chia cắt đất nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh. Nhận xét về bộ máy nhà nước thời Lê - Trịnh.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 109 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát? Em có nhận định gì về việc làm của chúa Nguyễn Phúc Khoát?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 110 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh Điểm khác biệt của chính quyền Đàng Trong với nhà nước Lê - Trịnh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 110 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ

Giải bài tập 1 trang 110 SGK Lịch sử 10. Em hãy cho biết nguyên nhân suy sụp của triều Lê sơ

Xem chi tiết

Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc

Giải bài tập 2 trang 110 SGK Lịch sử 10. Hãy đánh giá vai trò của Vương triều Mạc

Xem chi tiết

Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều, Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều,

Giải bài tập 3 trang 110 SGK Lịch sử 10. Nêu nguyên nhân của các cuộc chiến tranh phong kiến: Nam - Bắc triều,

Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong

Giải bài tập 4 trang 110 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ về tổ chức chính quyền ở Đàng Ngoài, Đàng Trong

Xem chi tiết

Nêu các điểm tích cực và hạn chế Nêu các điểm tích cực và hạn chế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời. Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Sự phát triển của làng thủ công đương Sự phát triển của làng thủ công đương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 114 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài