Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Năm 1785, Nguyễn Huệ tổ chức trận Rạch Gầm - Xoài Mút dựa trên nền tảng

A. Nguyễn Ánh cầu cứu vua Xiêm.

B. quân Xiêm đã gần như thất bại hoàn toàn.

C. sự ủng hộ của nhân dân.

D. quân ta giành nhiều chiến thắng vang dội.

Câu 2. Nguyễn Huệ sau khi chiến thắng quân Thanh đã xây dựng chính quyền mới và thống trị vùng đất nào?

A. Từ Thuận Hóa trở vào Nam.

B. Từ Huế trở vào Bắc.

C. Từ Huế trở vào Nam.

D. Từ Thuận Hóa trở ra Bắc.

Câu 3. Nội dung nào phản ánh đúng đặc điểm tổ chức quân đội của vương triều Tây Sơn?

A. Tập trung vào bộ binh.

B. Tổ chức quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ.

C. Xây dựng quân đội thiện chiến.

D. Thiên về xây thành phòng thủ.

Câu 4. Theo một giáo sĩ phương Tây, bấy giờ “gạo đắt như vàng, tình trạng đói khổ bày ra lắm cảnh thương tâm khó tả, xác chết chồng chất lên nhau”.

Đoạn trích trên phản ảnh điều gì về tình hình nước ta trong những năm cuối thế kỉ XVIII?

A. mâu thuẫn xã hội đang diễn ra gay gắt.

B. chế độ phong kiến bước đầu hình thành.

C. đời sống cực khổ của nhân dân ta.

D. quân Tây Sơn tiến hành khởi nghĩa.

Câu 5. Vua Quang Trung đã không thực hiện chính sách nào sau đây khi xây dựng chính quyền mới?

A. Ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

B. Quân đội tổ chức quy củ, vũ khí đầy đủ.

C. Lập sổ hộ, tổ chức giáo dục thi cử.

D. Thực hiện cải cách ruộng đất quy mô lớn.

Câu 6. Tác dụng quan trọng nhất từ những việc làm của vua Quang Trung sau khi thành lập vương triều là gì?

A. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ.

B. Thúc đẩy sự chuyển biến về kinh tế - chính trị.

C. Đánh bại hoàn toàn quân xâm lược Xiêm.

D. Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ bị chia cắt.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày hiểu biết của em về Nguyễn Huệ - Quang Trung?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. D

3. B

4. C

5. D

6. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 117.

Cách giải:

Được sự ủng hộ của nhân dân, Nguyễn Huệ đã tổ chức trận Rạch Gầm – Xoài Mút đánh tan tành quân xâm lược. Sự ủng hộ của nhân dân là nền tàng và cũng là nguyên nhân quan trọng đưa đến thắng lợi của trận Rạch Gầm – Xoài Mút.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 119.

Cách giải:

Sau ngày chiến thắng quân Thanh, vua Quang Trung chính thức xây dựng vương triều mới theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc.

Chọn: D

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 119.

Cách giải:  

Vua Quang Trung tổ chức quân đội quy củ và trang bị vũ khí đầy đủ.

Chọn: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 116, suy luận.

Cách giải:

Đoạn trích trên thể hiện đời sống cực khổ của nhân dân ta, đó là một trong những biểu hiện cho sự khủng hoảng trầm trọng của chế độ phong kiến ở Đàng Trong và Đàng Ngoài. Đặc biệt, ở Đảng Trong chúa Nguyễn xưng vương, thành lập triều đình riêng. Đất nước bị chia cắt thành hai miền nhưng rồi chính quyền mới lại suy thoái.

Chọn: C

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 119, suy luận.

Cách giải:

Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc, ông đã:

- Thành lập chính quyền các cấp, kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất.

- Lập lại sổ hộ khẩu, tổ chức lại giáo dục, thi cử, tổ chức quân đội (dịch chữ Hán, chữ Nôm để làm tài liệu dạy học).

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

* Những việc làm của vua Quang Trung:

- Xây dựng vương triều theo chế độ quân chủ chuyên chế, thống trị trên vùng đất từ Thuận Hóa ra Bắc.

- Thành lập chính quyền các cấp.

- Vua Quang Trung ban chiếu kêu gọi nhân dân khôi phục sản xuất, lập lại sổ hộ, tổ chức lại giáo dục, thi cử.

- Tổ chức quân đội quy củ, trang bị vũ khí đầy đủ.

- Đặt quan hệ ngoại giao hòa hảo với các nước láng giềng.

* Đánh giá:

- Bước đầu ổn định đất nước sau nhiều thế kỉ chia cắt.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: dựa vào sách, báo, internet + suy luận.

Cách giải:

* Nguyễn Huệ - Quang Trung (1753 - 1788)

- Nguyễn Huệ tên thật là Hồ Thơm.

- Ông là trụ cột của nghĩa quân Tây Sơn, có công lao to lớn trong sự nghiệp thống nhất, xây dựng đất nước và kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

- Năm 1788, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc tiêu diệt quân Thanh, ông lên ngôi Hoàng đế lấy hiệu Quang Trung.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.