Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương III - Phần 2 - Lịch sử 10


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Thương nhân Hà Lan mỗi lần vào nước ta phải mua tơ xấu của chúa Trịnh đến hàng vạn lạng bạc, trong lúc đó “nợ cũ thì hầu như tuyệt vọng mà bọn quan lại thì ít khi trả tiền ngay, trong khi những việc này không đem trình lên chúa được nếu như không thông qua các bà phi dẫn đến tệ hà làm nặng nề”.

Đoạn trích trên thể hiện đặc diểm gì của tình hình ngoại thương Đại Việt giữa thế kỉ XVIII?

A. sự khủng hoảng của chính quyền Đảng Ngoài.

B. sự suy yếu của chính quyền Đảng Trong.

C. nguyên nhân đưa đến sự suy yếu của ngoại thương.

D. sự phát triển của tệ tham những ở địa phương.

Câu 2. Để mở rộng ruộng đồng các chúa Nguyễn ở Đảng Trong đã thực hiện chính sách gì?

A. khuyến khích nhân dân khai phá đất hoang.

B. tăng cường xâm lược lãnh thổ.

C. khuyến khích mua bán ruộng đất.

D. tiến hành chiến tranh với Đảng Ngoài.

Câu 3. Đâu là nhân tố tạo điều kiện cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị ở các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Những đô thị cũ trước đây được phục hồi.

B. Chính sách cải cách của nhà nước.

C. Nhiều thương nhân đến Việt Nam buôn bán.

D. Sự phát triển của kinh tế hàng hóa.

Câu 4. Nông nghiệp nước ta cuối thế kỉ XV - đầu thế kỉ XVI không mang đặc điểm nào sau đây?

A. Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại.

B. Ở vùng đất mới Đàng Trong, nông nghiệp tương đối phát triển.

C. Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra.

D. Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất.

Câu 5. Nội dung nào thể hiện nét mới về tình hình ngoại thương ở nước ta trong các thế kỉ XVI – XVIII?

A. Đàng Trong đã hình thành các thương cảng lớn nhất đất nước.

B. Sự ra đời của những đội thuyền lớn để buôn bán với châu Âu.

C. Sự ra đời của các cơ quan chuyên trách việc buôn bán với nước ngoài.

D. Đã xuất hiện những thương nhân đến từ châu Âu.

Câu 6. Nhân tố quan trọng nhất làm cho ngoại thương ở nước ta phát triển mạnh mẽ trong các thế kỉ XVI - XVIII là

A. do nước ta có nhiều cửa biển thuận lợi cho việc giao thương.

B. do sản phẩm thủ công ngày càng nhiều đã thu hút các thương nhiên nước ngoài đến buôn bán.

C. do chính quyền Trịnh, Nguyễn đánh thuế nhẹ đối với các thương nhân nước ngoài.

D. do sự phát triển giao lưu buôn bán trên thế giới và chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1. C

2. A

3. D

4. B

5. D

6. D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 114.

Cách giải:

Đoạn trích trên thể hiện nguyên nhân đưa đến sự suy yếu của ngoại thương Đại Việt giữa thế kỉ XVIII, đó chính là chế độ thuế khóa phức tạp, quan lại khám xét phiền phức và tham nhũng nặng nề.

Chọn: C

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 111.

Cách giải:

Ở Đảng Trong, chúa Nguyễn đã khuyến khích nhân dân khai phá đất hoang, nhanh chóng mở rộng ruộng đồng.

Chọn: A

Chú ý:

Chính sách này có điểm tương đồng với chính quyền Đảng Ngoài.

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 114.

Cách giải:

Sự phát triển của kinh tế hàng hóa đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hình thành và hưng khởi của các đô thị.

Chọn: D

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 111, suy luận.

Cách giải:

Từ cuối thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XVI là thời kì nông nghiệp Đại Việt kém phát triển:

- Ruộng đất ngày càng tập trung vào tay tầng lớp địa chủ, quan lại.

- Nhà nước không quan tâm nhiều đến sản xuất.

- Thiên tai, hạn hán, mất mùa thường xuyên xảy ra.

Đến nửa sau thế kỉ XVII mới dần dần ổn định trở lại. Cả ở Đảng Trong và Đàng ngoài đều thực hiện chính sách khai hoang để mở rộng diện tích canh tác, nhân dân ra sức tăng gia sản xuất, bồi đắp đê đập, tìm ra nhiều giống lúa mới => Nông nghiệp ở vùng đất mới Đảng Trong và Đảng Ngoài đều tương đối phát triển.

Chọn B

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 113, suy luận.

Cách giải:

- Trước thế kỉ XVI, các thương nhân đến Việt Nam buôn bán bao gồm các thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Gia-xa, Xiêm.

- Từ thế kỉ XVI đến XVII, ngoài các thương nhân ở các quốc gia trên còn xuất hiện các thương nhân đến từ châu Âu như: Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp. Nhiều thương nhân nước ngoài như: Nhật Bản, Trung Hoa, Hà Lan, Anh, Pháp đã xin lập phố xá, cửa hàng để có thể buôn bán lâu dài.

Chọn: D

Câu 6.

Phương pháp: Phân tích, đánh giá.

Cách giải:

Những nguyên nhân đưa đến sự phát triển mạnh mẽ của ngoại thương Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII bao gồm:

- Do chính sách mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn.

- Do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều.

- Do nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông đi lại, nhất là bằng đường biển, tạo điều kiện thu hút thương nhân các nước.

- Do các cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông - Tây.

=> Nguyên nhân chủ yếu nhất làm cho ngoại thương nước ta phát triển mạnh mẽ từ thế kỉ XVI đến XVIII là do: sự phát triển của giao lưu buôn bán trên thế giới và do chủ trương mở cửa của chính quyền Trịnh, Nguyễn. Nếu không có nhân tố này thì dù có điều kiện thuận lợi hoặc sản phẩm thủ công nghiệp đa dạng cũng khó có thể thúc đẩy ngoại thương phát triển mạnh mẽ. Đặt trong sự so sánh với tình hình nước ta trong thế kỉ XIX, nước ta vẫn có những nhân tố kể trên nhưng nhà nước lại thực hiện chính sách “bế quan tỏa cảng” nên dẫn đến ngoại thương cũng vì thế mà khó phát triển được.

Chọn: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk Lịch sử 10 trang 112, 113.

Cách giải:

Sự phát triển kinh tế hàng hóa ở các thế kỉ XVI - XVIII xuất phát từ những nguyên nhân sau:

- Do chính sách mở của của chính quyền Trịnh, Nguyễn

- Do các nghề thủ công phát triển mạnh mẽ, sản phẩm sản xuất ra ngày càng nhiều.

- Do nước ta có vị trí địa lý thuận lợi cho giao thông đi lại, nhất là bằng đường biển, tạo điều kiện thu hút thương nhân các nước.

- Do các cuộc phát kiến địa lý tạo điều kiện giao lưu Đông - Tây.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.