Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bình chọn:
4.5 trên 64 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X

Tóm tắt mục I. Bước đầu xây dựng nhà nước độc lập ở thế kỉ X

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI - XV

Tóm tắt mục II. Phát triển và hoàn chỉnh nhà nước phong kiến ở các thế kỉ XI - XV

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Tóm tắt mục 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Tóm tắt mục 2. Phát triển thủ công nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Tóm tắt mục 3. Mở rộng thương nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Tóm tắt mục 4. Tình hình phân hoá xã hội và cuộc đấu tranh của nông dân

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

Tóm tắt mục I. Các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến chống xâm lược Mông - Nguyên ở thế kỉ XIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Tóm tắt mục III. Phong trào đấu tranh chống quân xâm lược Minh và khởi nghĩa Lam Sơn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Tư tưởng, tôn giáo

Tóm tắt mục I. Tư tưởng, tôn giáo. Bước sang thời độc lập, Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật

Tóm tắt mục II. Giáo dục, văn học, nghệ thuật, khoa học - kĩ thuật

Xem chi tiết

Những thay đổi qua cuộc cải cách hành

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất