Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bình chọn:
4.5 trên 63 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10 Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương II - Phần 2 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Chương 2 - Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV - Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những thay đổi qua cuộc cải cách hành Những thay đổi qua cuộc cải cách hành

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 89 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Các điều luật trên nói lên điều gì? Các điều luật trên nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 89 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại Nêu tác dụng của các chính sách đối nội và đối ngoại

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

So sánh bộ máy nhà nước thời Lê So sánh bộ máy nhà nước thời Lê

Giải bài tập 1 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông,

Giải bài tập 2 trang 90 SGK Lịch sử 10.

Xem chi tiết

Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê. Nhận xét chung về sự hoàn thiện của nhà nước phong kiến Việt Nam thời Lê.

Giải bài tập 3 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Lập bảng thống kê thời gian thống trị Lập bảng thống kê thời gian thống trị

Giải bài tập 4 trang 90 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ? Nhà nước và nhân dân Đại Việt đã làm gì để phát triển nông nghiệp ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ? Sự phát triển nông nghiệp đương thời có ý nghĩa gì đối với xã hội ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 92 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Sự ra đời của các làng nghề thủ công Sự ra đời của các làng nghề thủ công

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ? Em đánh giá như thế nào về thủ công nghiệp nước ta đương thời ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 93 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ? Em nghĩ thế nào về thương nghiệp của nước ta ở các thế kỉ X - XV ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 94 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtHỏi bài