Chương II. VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN THẾ KỈ XV

Bình chọn:
4.5 trên 62 phiếu
Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

Xem chi tiết
Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến Phân tích sự khác nhau giữa hai cuộc kháng chiến

Giải bài tập 2 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Giải bài tập 3 trang 100 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ? Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV. Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê. Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày tóm lược sự phát triển của Trình bày tóm lược sự phát triển của

Giải bài tập 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần

Giải bài tập 2 trang 105 SGK Lịch sử 10. Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV

Giải bài tập 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài