Bài 11. Tây Âu thời kì trung đại

Bình chọn:
4.5 trên 83 phiếu
Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí? Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì? Những biểu hiện của sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở châu Âu là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 63 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Vì sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng? Vì sao có sự xuất hiện của phong trào Văn hóa Phục hưng?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 64 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nét chính của Chiến tranh nông dân Đức Hãy trình bày những nét chính của Chiến tranh nông dân Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí là gì?

Hệ quả của cuộc phát kiến địa lí.

Xem chi tiết

Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa Tại sao vào thời hậu kì trung đại, quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa

Giải bài tập 2 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng Hãy nêu tính chất của phong trào Văn hoá Phục hưng

Giải bài tập 3 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo Trình bày đặc điểm và ý nghĩa của phong trào cải cách tôn giáo

Giải bài tập 4 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức. Ý nghĩa của cuộc Chiến tranh nông dân Đức.

Giải bài tập 5 trang 65 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiếtHỏi bài