Bình chọn:
4.3 trên 88 phiếu
Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước. Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Vẽ sơ đồ nhà nước đó. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Vẽ sơ đồ nhà nước đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử

Giải bài tập 4 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích những biểu hiện của lòng yêu nước Việt Nam qua các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc. Phân tích những biểu hiện của lòng yêu nước Việt Nam qua các cuộc khởi nghĩa thời Bắc thuộc.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ? Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta. Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong chiến đấu chống ngoại xâm của nhân dân ta.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ? Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam đã hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập. Những nét mới trong truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến độc lập.

Giải bài tập 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta. Hãy sưu tầm những câu ca dao về truyền thống yêu nước của dân tộc ta.

Giải bài tập 3 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao lại có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ? Tại sao lại có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước Việt Nam thời phong kiến là chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc ?

Giải bài tập 4 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay