SƠ KẾT LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Bình chọn:
4.3 trên 88 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 1 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 2 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 3 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 4 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 5 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 6 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 7 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 7

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 7 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 8 Đề kiểm tra 45 phút phần 2 - Đề số 8

Đề kiểm tra 45 phút phần 2 sử 10 - Đề số 8 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Xem chi tiết
Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Xem chi tiết
Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử

Giải bài tập 4 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích những biểu hiện của lòng ỵêu nước Phân tích những biểu hiện của lòng ỵêu nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 138 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân? Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 139 SGK Lịch sử 10. Tại sao yêu nước lại gắn liền với thương dân?

Xem chi tiết
Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi Hãy điểm lại các cuộc kháng chiến và khởi

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong Nêu một vài biểu hiện của lòng yêu nước trong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 140 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài