Bình chọn:
4.6 trên 121 phiếu
Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máỵ nhà nước thời Tần. Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máỵ nhà nước thời Tần.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 30 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ? Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 31 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào ? Những mầm mống của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa dưới thời Minh đã xuất hiện như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 33 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào? Ảnh hưởng của chính sách áp bức dân tộc của triều Thanh đối với sự phát triển của lịch sử Trung Quốc như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 33 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào ? Chế độ phong kiến Trung Quốc hình thành như thế nào ?

Giải bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến. Hãy tìm hiểu thêm về 4 phát minh lớn của Trung Quốc thời phong kiến.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường biểu hiện như thế nào? Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường biểu hiện như thế nào?

Giải bài tập 2 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến Hãy nêu những thành tựu văn hoá chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến

Giải bài tập 3 trang 36 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất