Bình chọn:
4.4 trên 69 phiếu
Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi? Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở lưu vực các con sông lớn thuộc châu Á và châu Phi?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này. Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành tại đâu và từ bao giờ? Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành tại đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông. Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì? Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại ? Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là chế độ chuyên chế cổ đại ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông. Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn của các quốc gia cổ đại phương Đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước ? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì ? Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở châu Á, châu Phi có thể sớm phát triển thành xã hội có giai cấp và nhà nước ? Đặc điểm kinh tế của các vùng này là gì ?

Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào ? Hãy giải thích vì sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội đó. Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào ? Hãy giải thích vì sao ở đây lại hình thành các tầng lớp xã hội đó.

Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông ? Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông ?

Giải bài tập 3 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại ? Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì về mặt văn hoá cho nhân loại ?

Giải bài tập 4 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày ý nghĩa của việc xuất hiện công cụ bằng sắt đối với vùng Địa Trung Hải. Trình bày ý nghĩa của việc xuất hiện công cụ bằng sắt đối với vùng Địa Trung Hải.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 22 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thị quốc là gì ? Thị quốc là gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 24 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào? Thể chế dân chủ cổ đại biểu hiện ở chỗ nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 24 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Giá trị nghệ thuật Hi Lạp được thể hiện như thế nào? Giá trị nghệ thuật Hi Lạp được thể hiện như thế nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 27 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma Hãy trình bày vai trò của thủ công nghiệp trong nền kinh tế của các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma

Giải bài tập 1 trang 27 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì ? Bản chất của nền dân chủ cổ đại là gì ?

Giải bài tập 2 trang 27 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma đã phát triển như thế nào ? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học ? Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma đã phát triển như thế nào ? Tại sao nói các hiểu biết khoa học đến đây mới trở thành khoa học ?

Giải bài tập 3 trang 27 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất