Chương II. XÃ HỘI CỔ ĐẠI

Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

Tóm tắt mục 1. Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành các quốc gia cổ đại

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Xã hội cổ đại phương Đông

Tóm tắt mục 3. Xã hội cổ đại phương Đông

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 4. Chế độ chuyên chế cổ đại

Tóm tắt mục 4. Chế độ chuyên chế cổ đại

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 5. Văn hóa cổ đại phương Đông

Tóm tắt mục 5. Văn hóa cổ đại phương Đông

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Thiên nhiên và đời sống của con người

Tóm tắt mục 1. Thiên nhiên và đời sống của con người

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Thị quốc Địa Trung Hải

Tóm tắt mục 2. Thị quốc Địa Trung Hải

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma

Tóm tắt mục 3. Văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô-ma

Xem chi tiết

Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất