Đề kiểm tra 15 phút chương 2 phần 1 sử 10 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1. Hình thức nghệ thuật phổ biến nhất và đươc ưa chuộng nhất tại các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. diễn xướng.                 B. kịch.

C. múa.                           D. ca trù.

Câu 2. Các nhà toán học nước nào đã đưa ra những định lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao?

A. Rôma                                  B. Hi Lạp

C. Trung Quốc                          D. Ấn Độ

Câu 3. Người Hi Lạp và Rô ma đã có một phát minh và cống hiến lớn cho loài người là:

A. Hệ thống chữ cái.

B. Những hiểu biết về biển.

C. Tìm ra lửa.

D. phát minh ra thuốc súng.

Câu 4. Nhân tố nào sau đây là cơ sở cơ bản để cư dân cổ đại phương Tây có thể đạt đến trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn thời kì trước?

A. sử dụng công cụ bằng sắt và tiếp xúc với biển.

B. cơ sở từ những thành tựu văn hóa trước đó.

C. tiếp thu thành tựu của các quốc gia cổ đại phương Đông.

D. sự ra đời những giai cấp mới có nhiều sáng tạo.

Câu 5. Ý không phản ánh đúng đặc điểm điểm nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây là

A. Giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất

B. Phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của đời sống

C. Hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình

D. Chỉ có một quyền duy nhất - quyền được coi là con người

Câu 6. Ý không phản ánh đúng nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại là

A. Người ta không chấp nhận có vua chuyên chế

B. Mọi công dân nam từ 21 tuổi trở lên đều tham gia Đại hội công dân

C. Đại hội công dân bầu ra các cơ quan nhà nước quyết định mọi công việc

D. Hội đồng 500 có vai trò như quốc hội, bầu ra 10 viên chức điều hành như chính phủ

II. TỰ LUẬN (6 điểm)

So sánh các quốc gia cổ đại phương Đông và phương Tây theo nội dung sau: thời gian ra đời; điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, xã hội.

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 D

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 26.

Cách giải:

Các nhà văn nổi tiếng ở các quốc gia cổ đại phương Đông củ yếu là những biên kịch và các tác phẩm của họ là những kịch bản; bởi vì khi ấy, kịch có kèm theo hát là hình thức nghệ thuật dễ phổ biến nhất và được ưa chuộng nhất.

Chọn đáp án: B

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 26.

Cách giải:

Các nhà toán học Hi Lạp đã đưa ra những đính lí, định đề đầu tiên có giá trị khái quát cao. Định lí nổi tiếng trong Hình học của Ta-lét, những cống hiến của trường phái Pi-ta-go về tính chất của các số nguyên và định lí về các cạnh của tam giác vuông cùng với tiên đề về đường thẳng song song ở Ơ-clit…..

Chọn đáp án: B

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 25.

Cách giải:

Sự phát minh ra hệ thống chữ cái của người Hi Lạp và Rôma cổ đại một phát minh và cống hiến lớn lao của cư dân Địa Trung Hải cho nền văn minh nhân loại.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 25, suy luận. 

Cách giải:

Việc sử dụng công cụ bằng sắt và sự tiếp xúc với biển đã mở ra cho cư dân Địa Trung Hải một chân trời mới, nâng họ lên thành trình độ cao hơn về sản xuất và buôn bán trên biển. Đó cũng chính là cơ sở để họ đạt tới trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn thời trước.

=> Cơ sở để cư dân cổ đại phương Tây có thể đạt đến trình độ sáng tạo văn hóa cao hơn thời kì trước là do sử dụng công cụ bằng sắt vá sự tiếp xúc với biển.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 21- 23, suy luận.

Cách giải:

Trong xã hội cổ đại nô lệ phương Tây, nô lệ có vai trò:

- Giữ vai trò trọng yếu trong sản xuất, là lực lượng sản xuất chính trong xã hội. Sự giàu có của Hi Lạp dựa trên nền kinh tế công thương nghiệp, sử dụng nô lệ làm các việc trồng, hái nho, khai mỏ, chèo thuyền và khuân vác,…

- Chứng hơn 3000 nô lệ lao động, phục dịch không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô, nô lệ bị bóc lột và khinh rẻ.

=> Nô lệ chỉ có một quyền duy nhất - quyền được coi là con người không phải là dặc điểm của nô lệ trong xã hội cổ đại phương Tây.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 22, 23, suy luận.

Cách giải:

Nội dung dân chủ của các thị quốc cổ đại bao gồm:

- Quyền lực không nằm trong tay quí tộc mà nằm trong tay Đại hội công dân, Hội đồng 500 mọi công dân đều được phát biểu và biểu quyết những công việc lớn của quốc gia. Thị quốc không chấp nhận có một vị vua chuyên chế như ở các quốc gia cổ đại phương Đông.

Trong quy định thì nam giới trên 30 tuổi mới được tham gia Đại hội công dân.

Chọn đáp án: B

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: so sánh, liên hệ.

Cách giải:

Nội dung so sánh

Phương Đông

Phương Tây

Thời gian nhà nước ra đời

- Nhà nước ra đời khoảng thiên niên kỷ IV - III TCN

- Nhà nước ra đời khoảng thiên niên kỷ I TCN

Điều kiện tự nhiên

Điều kiện tự nhiên thuận lợi, mưa thuận gió hòa, lưu vực các dòng sông lớn giàu phù sa, màu mỡ, khí hậu ấm nóng.

 

- Có Địa Trung Hải là nơi giao thông, giao thương thuận lợi.

- Phần lớn lãnh thổ là núi và cao nguyên.

- Đất canh tác không màu mỡ.

Kinh tế

- Kinh tế: Nông nghiệp, thủ công nghiệp, chăn nuôi.

- Kinh tế thủ công nghiệp và thương nghiệp.

Chính trị

- Chế độ quân chủ chuyên chế trung ương tập quyền, vua tự xưng là "Thiên tử" nắm quyền hành tuyệt đối về chính trị, quân sự và cả tôn giáo.

- Chế độ dân chủ, chính quyền thuộc về các công dân. Đại hội công dân bầu và cử ra các cơ quan nhà nước, quyết định mọi công việc nhà nước (tính chất dân chủ rộng rãi).

- Thể chế dân chủ ở các quốc gia cổ đại phương Tây dựa trên sự bóc lột hà khắc với nô lệ cho nên chỉ là nền chuyên chính của chủ nô, dân chủ chủ nô.

Xã hội

Phân chia thành 3 giai cấp:

- Quý tộc: Tầng lớp có đặc quyền.

- Nông dân công xã: Tầng lớp xã hội căn bản và là thành phần sản xuất chủ yếu.

- Nô lệ: Làm việc hầu hạ trong cung đình, đền miếu, nhà quý tộc và những công việc nặng nhọc nhất.

3 giai cấp.

- Chủ nô: Rất giàu có thế lức kinh tế, chính trị.

- Bình dân: Dân tự do có nghề nghiệp, tài sản, tự sinh sống bằng lao động của bản thân.

- Nô lệ: Lực lượng lao động đông đảo, sản xuất chủ yếu và phục vụ các nhu cầu của đời sống, hoàn toàn lệ thuộc vào người chủ mua mình, không có chút quyền lợi nào.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.