Bài 30. Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ

Bình chọn:
4.5 trên 106 phiếu
Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Tóm tắt mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Tóm tắt mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Xem chi tiết

Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tuyên ngôn Độc lập năm 1776 có những điểm tiến bộ và hạn chế gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 149 SGK Lịch sử 10. Yếu tố nào giúp nghĩa quân Bắc Mĩ chiến thắng quân Anh?

Xem lời giải

Hãy trình bày diễn biến chính cuộc Chiến tranh

Giải bài tập 1 trang 150 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập.

Giải bài tập 2 trang 150 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải