Bình chọn:
4.5 trên 87 phiếu
Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì? Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam? Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn. Trình bày khái quát và nhận xét quá trình hoàn chỉnh bộ máy thống trị của nhà Nguyễn.

Giải bài tập 1 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX. Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế của kinh tế thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Giải bài tập 2 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX. Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Giải bài tập 3 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX.

Giải bài tập 4 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay