Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bình chọn:
4.5 trên 93 phiếu
Tóm tắt mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giao

Tóm tắt mục 1. Xây dựng và củng cố bộ máy nhà nước - chính sách ngoại giao

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Tóm tắt mục 2. Tình hình kinh tế và chính sách của nhà Nguyễn

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Tình hình văn hoá - giáo dục

Tóm tắt mục 3. Tình hình văn hoá - giáo dục

Xem chi tiết

Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Xem lời giải

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày khái quát và nhận xét quá

Giải bài tập 1 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế

Giải bài tập 2 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Giải bài tập 3 trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Xem lời giải

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập 4 trang 129 SGK Lịch sử 10. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem lời giải