Bài 25. Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)

Bình chọn:
4.5 trên 93 phiếu
Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn Hãy đánh giá chính sách ngoại giao của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì? Cuộc cải cách hành chính của Minh Mạng có ý nghĩa gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 127 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em hãy nhận xét về thủ công nghiệp nước ta ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiết

Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam? Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 128 SGK Lịch sử 10. Em có nhận xét gì về người thợ thủ công Việt Nam?

Xem chi tiết

Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn Đánh giá chính sách hạn chế ngoại thương của nhà Nguyễn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 128 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Trình bày khái quát và nhận xét quá Trình bày khái quát và nhận xét quá

Giải bài tập 1 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế Hãy nêu những ưu điểm và hạn chế

Giải bài tập 2 trang 129 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Giải bài tập 3 trang 129 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu các thành tựu văn hoá tiêu biểu dưới thời Nguyễn

Xem chi tiết

Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Giải bài tập 4 trang 129 SGK Lịch sử 10. Em hãy đánh giá chung về nhà Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XIX

Xem chi tiếtHỏi bài