Bình chọn:
4.7 trên 60 phiếu
Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào? Em cho biết lúc bây giờ nước ta có những tôn giáo nào?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 122 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam là gì? Những nét đẹp trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 122 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Ở các thế kỉ XVII - XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta? Ở các thế kỉ XVII - XVIII, việc không chú ý nhiều đến các môn khoa học tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế của nước ta?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 122 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Văn học Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII có gì mới? Những điểm mới đó nói lên điều gì? Văn học Việt Nam thế kỉ XVII - XVIII có gì mới? Những điểm mới đó nói lên điều gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 123 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết Nêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 123 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Chứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII. Chứng minh sự phong phú của nghệ thuật Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 123 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những thành tựu về khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ XVI-XVIII. Hãy nêu những thành tựu về khoa học - kĩ thuật trong các thế kỉ XVI-XVIII.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 124 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII. Phân tích đặc điểm và ý nghĩa của văn học Việt Nam ở các thế kỉ XVI - XVIII.

Giải bài tập 1 trang 124 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân ta thời đó. Lập bảng thống kê các loại hình nghệ thuật tiêu biểu của nước ta trong các thế kỉ XVI - XVIII. Nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân ta thời đó.

Giải bài tập 2 trang 124 SGK Lịch sử 12

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó. Thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật các thế kỉ XVI - XVIII, nhận xét về ưu điểm và hạn chế của nó.

Giải bài tập 3 trang 124 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay