Bài 22. Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII

Bình chọn:
4.1 trên 95 phiếu
Nêu các điểm tích cực và hạn chế Nêu các điểm tích cực và hạn chế

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 111 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời. Nhận xét về thế mạnh của thủ công nghiệp đương thời.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 112 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển của làng thủ công đương Sự phát triển của làng thủ công đương

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 112 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước Phân tích tác dụng của sự phát triển buôn bán trong nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 114 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vào các thế kỉ XV - XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế? Vào các thế kỉ XV - XVI, trên thế giới có sự kiện gì đáng ghi nhớ góp phần quan trọng vào sự giao lưu quốc tế?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 114 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển của ngoại thương có tác Sự phát triển của ngoại thương có tác

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 114 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII-XVIII Hãy nhận xét về các đô thị thế kỉ XVII-XVIII

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 115 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp Những biểu hiện của sự phát triển thủ công nghiệp, thương nghiệp

Giải bài tập 1 trang 115 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hoá ở các thế kỉ XVI -XVIII Nguyên nhân của sự phát triển kinh tế hàng hoá ở các thế kỉ XVI -XVIII

Giải bài tập 2 trang 115 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao? Sự hưng khởi của các đô thị thể hiện ra sao?

Giải bài tập 3 trang 115 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết. Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết.

Giải bài tập 4 trang 115 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu những câu ca dao về nghề thủ công mà em biết

Xem chi tiết


Gửi bài