Bài 23. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.3 trên 68 phiếu
Tóm tắt mục I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục I. Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Tóm tắt mục II. Các cuộc kháng chiến ở cuối thế kỉ XVIII

Xem chi tiết

Tóm tắt mục III. Vương triều Tây Sơn

Tóm tắt mục III. Vương triều Tây Sơn. Sau khi tiêu diệt các lực lượng chúa Nguyễn, năm 1778

Xem chi tiết

Quảng cáo
decumar
Em biết gì thêm về trận Rạch Gầm - Xoài Mút?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 117 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Phân tích ý nghĩa đoạn trích trong bài

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 119 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết đặc điểm của cuộc kháng chiến chống quân Thanh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 119 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 120 SGK Lịch sử 10. Vương triều của Quang Trung đã làm được những gì?

Xem lời giải

Đánh giá công lao của phong trào Tây Sơn trong việc thống nhất đất nước.

Giải bài tập 1 trang 120 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy trình bày đặc điểm và nguyên nhân

Giải bài tập 2 trang 120 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò

Giải bài tập 3 trang 120 SGK Lịch sử 10. Em biết gì về Nguyễn Huệ - Quang Trung và đánh giá vai trò

Xem lời giải