Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu

Tóm tắt mục 1. Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội phong kiến Tây Âu

Tóm tắt mục 2. Xã hội phong kiến Tây Âu

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

Tóm tắt mục 3. Sự xuất hiện các thành thị trung đại

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Xã hội nguyên thuỷ

Tóm tắt mục 1. Xã hội nguyên thuỷ. Thời kì xã hội nguyên thuỷ là bước đi đầu tiên chập chững

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Xã hội cổ đại

Tóm tắt mục 2. Xã hội cổ đại. Khoảng 6000 năm trước đây, người nông dân đã bắt đầu cày bừa trên ruộng

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Xã hội phong kiến - trung đại

Tóm tắt mục 3. Xã hội phong kiến - trung đại. Các nước phương Đông chuyển sang chế độ phong kiến tương đối sớm

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Tóm tắt mục 1. Những cuộc phát kiến địa lí

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Tóm tắt mục 2. Sự nảy sinh chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất