Chương VI. TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI

Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 6 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã làm gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 56 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy miêu tả lãnh địa phong kiến và cuộc sống của lãnh chúa trong lãnh địa?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 58 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thành thị trung đại đã được hình thành như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Các tầng lớp lãnh chúa và nông nô đã được hình thành

Giải bài tập 1 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đời sống kinh tế và chính trị

Giải bài tập 2 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày nguồn gốc và vai trò của các thành thị trung đại châu Âu

Giải bài tập 3 trang 59 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lí

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy chỉ trên lược đồ những cuộc phát kiến lớn về địa lí?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 62 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất