Đề kiểm tra 45 phút phần 1 sử 10 - Đề số 6 có lời giải chi tiết


Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Trong các vương quốc của người Giéc-man, vương quốc nào giữ vai trò quan trọng và thể hiện rõ nét nhất quá trình phong kiến hóa?

A. Đông Gốt.             B. Tây Gốt.

C. Văng-đan.             D. Phơ-răng.

Câu 2. Cơ sở nào để mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập?

A. Mỗi lãnh địa có một lãnh chúa cai trị.

B. Mỗi lãnh địa có quân đội, tòa án, luật pháp, chế độ thuế khóa và tiền tệ riêng.

C. Nền kinh tế của các lãnh địa là nền kinh tế tự nhiên, đóng kín.

D. Mỗi lãnh địa là một vùng đất riêng biệt.

Câu 3. Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã

A. dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

B. dẫn đầu đoàn thủy thủ đến một số đảo thuộc vùng biển Ca-ri-bê.

C. chỉ huy đoàn thuyền đến Ca-li-cút thuộc bờ Tây Nam Ấn Độ.

D. thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển.

Câu 4. Từ thế kỉ XI, ở Tây Âu đã xuất hiện

A. Những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa

B. Những công trường thủ công

C. Những đô thị luôn làm nghề buôn bán

D. Những lãnh địa lớn trên cơ sở hợp nhất nhiều lãnh thổ nhỏ

Câu 5. Phường hội là tổ chức của

A. Thợ thủ công.       B. Thương nhân.

C. Nông dân tự do.    D. Các chủ xưởng.

Câu 6. Ở hậu kì trung đại, quá trình chuyên môn hoá diễn ra khá mạnh mẽ trong

A. lãnh địa.         B. thủ công nghiệp.

C. nông nghiệp.   D. thương nghiệp.

Câu 7. Nông dân, thợ thủ công thời kì trung đại Tây Âu đã thoát khỏi sự lệ thuộc vào lãnh chúa bằng cách

A. bỏ trốn khỏi lãnh địa, chuộc bằng tiền.

B. khởi nghĩa lật đổ lãnh chúa.

C. không có cách nào có thể thoát được.

D. làm vừa lòng lãnh chúa.

Câu 8. Thành thị trung đại Tây Âu chủ yếu được hình thành tại

A. Những nơi đông dân cư

B. Những nơi có đông người qua lại

C. Những lãnh địa của lãnh chúa có tư tưởng tiến bộ

D. Thành thị cổ đại

Câu 9. Thành thị trung đại ở Tây Âu không được hình thành qua con đường nào dưới đây?

A. Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

B. Do lãnh chúa lập ra.

C. Do sự hợp tác giữa lãnh chúa và nông nô lập ra.

D. Được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

Câu 10. Nội dung nào không phản ánh đúng vai trò của thành thị trung đại ở Tây Âu?

A. Góp phần tích cực xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền.

B. Tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa giản đơn phát triển.

C. Mang lại không khí tự do và mở mang tri thức cho mọi người.

D. Góp phần duy trì sự tồn tại của chế độ phong kiến phân quyền Tây Âu.

Câu 11. Những quốc gia nào sau đây đóng vai trò tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đất mới?

A. Pháp và Bồ Đào Nha.

B. Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

C. Mĩ và Anh.

D. Philippin và Malaixia

Câu 12. Nhà thám hiểm nào đã vòng qua cực Nam của châu Phi đến mũi Hảo Vọng vào năm 1487?

A. C. Cô-lôm-bô.      B. Va-xcô đơ Ga-ma.

C. Ph. Ma-gien-lan.  D. B. Đi-a-xơ.

Câu 13. Ma-gien-lan nổi tiếng thế giới với chuyến thám hiểm

A. lênh đênh trên Đại Tây Dương.

B. đi vòng quanh thế giới.

C. đi vòng qua cực Nam của châu Phi.

D. đến bờ Tây Nam của Ấn Độ.

Câu 14. Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì nào của lịch sử trung đại phương Tây?

A. giai đoạn sơ kì.

B. giai đoạn thịnh đạt.

C. giai đoạn hậu kì.

D. giai đoạn trung kì.

Câu 15. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến được thể hiện trước hết qua

A. Tư tưởng triết học Ánh sáng.

B. Phong trào văn hóa Phục hưng.

C. Phong trào cách tân văn hóa.

D. Phong trào cải cách Phật giáo.

Câu 16. Đất nước nào được xem là quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Italia.                      B. Pháp.

C. Anh.                       D.

Câu 17. Nội dung nào không phải là hệ quả của những cuộc phát kiến địa lí?

A. Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

B. Tìm ra những con đường mới, vùng đất mới, dân tộc mới.

C. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

D. Thúc đẩy quá trình toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ.

Câu 18. Lĩnh vực nào thể hiện sự tiến bộ của khoa học - kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Tây Âu?

A. Sự hiểu biết về địa lí và các châu lục.

B. Sự hiểu biết về địa lí, đại dương và kĩ thuật sử dụng la bàn.

C. Sự hiểu biết về thiên văn học và lịch pháp.

D. Sự hiểu biết về địa lí và thiên văn học.

Câu 19. Ý nào không phản ánh đúng nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng?

A. Lên án nghiêm khắc Giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến

B. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân

C. Đề cao quyền độc lập của các dân tộc

D. Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản

Câu 20. Các cuộc phát kiến địa lí thời kì trung đại có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình tích lũy nguyên thủy tư bản?

A. Cung cấp nguồn nhân công cho làm thuê cho giai cấp tư sản.

B. Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của chế độ phong kiến.

C. Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới.

D. Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân, xây dựng thế giới quan tiến bộ.

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1. (3 điểm) Thế nào là lãnh địa phong kiến? Đặc điểm kinh tế và chính trị trong lãnh địa như thế nào?

Câu 2. (2 điểm) Nguyên nhân nào dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý? Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý đó là gì? 

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

C

D

A

A

B

A

B

C

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

D

B

C

B

A

D

B

C

A

Câu 1.

Phương pháp: Xem lại sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Âu, sgk trang 56.

Lời giải:

Khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma, người Giéc-man đã lập nên nhiều vương quốc mới của họ như: Ăng-glô Xắc-xông, Vương quốc Phơ-răng, Vương quốc Tây Gốt, Đông Gốt,… Những việc làm của người Giéc-man sau khi tràn vào lãnh thổ Rô-ma đã tạo nên những biến đổi về kinh tế, xã hội (quá trình phong kiến hóa). => Quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành. Quá trình đó diễn ra rõ nét và mạnh mẽ nhất ở Vương quốc Phơ-răng.

Chọn D

Câu 2.

Phương pháp: Xem lại xã hội phong kiến Tây Âu, sgk trang 57.

Lời giải:

Trên cơ sở của nền kinh tế tự nhiên, đóng kín, mỗi lãnh địa cũng là một đơn vị chính trị độc lập.

Chọn C

Câu 3.

Phương pháp: Xem lại những cuộc phát kiến địa lý, sgk trang 61.

Lời giải:

Từ năm 1519 đến năm 1522, Ph. Ma-gien-lan đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển. Đoàn tàu của ông đi vòng quanh điểm cực Nam của Nam Mĩ tiến vào Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương và quay về bờ biển Tây Ban Nha.

Chọn D.

Câu 4.

Phương pháp: Dựa vào sự hình thành các thành thị trung đại Tây Âu để trả lời.

Cách giải:

Do sản xuất phát triển từ thế kỉ XI, Tây Âu đã xuất hiện những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: Xem lại đời sống kinh tế trong các thành thị trung đại

Lời giải:

Trong các thành thị, cư dân chủ yếu là thợ thủ công và thương nhân. Họ tập hợp trong các tổ chức gọi là phương hội (của thợ thủ công), thương hội (của thương nhân), và đặt ra những quy chế riêng (gọi là phường quy).

Chọn A

Câu 6.

Phương pháp: Xem lại sự xuất hiện các thành thị trung đại

Cách giải:

Một trong những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa xuất hiện ở Tây Âu là trong các ngành thủ công nghiệp đã diễn ra quá trình chuyên môn hóa tương đối mạnh mẽ.

Chọn B.

Câu 7.

Phương pháp: Dựa vào sự hình thành các lãnh địa phong kiến Tây Âu để trả lời.

Cách giải:

Để có điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, trao đổi sản phẩm, một số thợ thủ công đã tìm cách thoát khỏi lãnh địa bằng cách bỏ trốn hoặc dùng tiền chuộc lại thân phận.

Chọn đáp án: A

Câu 8.

Phương pháp: Dựa vào sự hình thành các thành thị trung đại Tây Âu để suy luận trả lời.

Cách giải:

Những thợ thủ công đã thoát khỏi lãnh địa đã đến những nơi có đông người qua lại như ngã ba đường, bến sông để lập các xưởng sản xuất, buôn bán hàng hóa => các thành thị ra đời.

=> Các thành thị ở Tây Âu chủ yếu được hình thành ở nhữn nơi có đông người qua lại.

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: Xem lại nguồn gốc của thành thị trung đại

Lời giải:

Thành thị ở Tây Âu được thành lập qua ba con đường:

- Do thợ thủ công hoặc thương nhân lập nên.

- Do lãnh chúa lập ra.

- Do được phục hồi từ các thành thị cổ đại.

Chọn C

Câu 10.

Phương pháp: Phân tích vai trò của thành thị đối với sự phát triển của các nước Tây Âu thời kì trung đại, đánh giá

Lời giải:

Sự ra đời của thành thị trung đại ở Tây Âu đóng góp nhiều vai trò quan trọng:

- Sự phát triển của thủ công nghiệp và thương nghiệp trong thành thị đã phá vỡ nền kinh tế tự nhiên của các lãnh địa, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển.

- Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc.

- Mang không khí tự do, mở mang trí thức, các trường đại học ra đời như Bôlônha (Ý). O-xphớt (Anh), Xooc-bon (Pháp),…

Chọn D

Câu 11.

Phương pháp: Dựa vào nội dung về những cuộc phát kiến địa lí để trả lời.

Cách giải:

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha là những nước đi tiên phong trong các cuộc thám hiểm, khám phá những miền đấ mới.

Chọn đáp án: B

Câu 12.

Phương pháp: Dựa vào những cuộc phát kiến địa lí lớn để trả lời.

Cách giải:

Năm 1487, B. Đi-a-xơ (1450 - 1500) là hiệp sĩ “Hoàng gia” đã dẫn đầu đoàn thám hiểm đi vòng quanh cực Nam của châu Phi. Điểm đó được ông đặt tên là mũi Bão Tố, sau gọi là mũi Hảo Vọng.

Chọn đáp án: D

Câu 13.

Phương pháp: Dựa vào những cuộc phát kiến địa lí lớn để trả lời.

Cách giải:

Ph. Ma-gien-lan (1480 – 1521) là người đã thực hiện chuyến đi đầu tiên vòng quanh thế giới bằng đường biển từ năm 1519 đến năm 1522.

Chọn đáp án: B

Câu 14.

Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh ra đời phong trào văn hóa Phục hưng để trả lời.

Cách giải:

Lịch sử trung đại phương Tây được chia thành ba thời kì:

- Sơ kì trung đại (V – XI).

- Trung kì trung đại (XI – XV).

- Hậu kì trung đại (XV – XVII).

Giai cấp tư sản mới ra đời ở thời kì hậu kì trung đại.

Chọn đáp án: C

Câu 15.

Phương pháp: Dựa vào hoàn cảnh lịch sử của phong trào Văn hóa Phục hưng để trả lời.

Cách giải:

Giai cấp tư sản khi ra đời bên cạnh việc nhận thức được bản chất của thế giới, giai cấp tư sản đã đứng lên đấu tranh, chống lại giáo lí Kitô mang nặng những quan điểm lỗi thời của xã hội phong kiến. Cuộc đấu tranh trước hết thể hiện qua phong trào văn hóa Phục hưng.

Chọn đáp án: B

Câu 16.

Phương pháp: Dựa vào nội dụng về phong trào Văn hóa Phục hưng để trả lời.

Cách giải:

Quê hương của phong trào Văn hóa Phục hưng là Italia. Từ đây, phong trào Văn hóa Phục hưng đã lan sang các nước Tây Âu và trở thành một trào lưu rộng lớn.

Chọn đáp án: A

Câu 17.

Phương pháp: Xem lại điểm tích cực và tiêu cực của các cuộc phát kiến địa lý

Lời giải:

Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý:

- Tích cực: Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: Khẳng định Trái Đất hình cầu.

+ Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

+ Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

- Tiêu cực: nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Chọn D

Câu 18.

Phương pháp: Xem lại nguyên nhân của các cuộc phát kiến địa lý

Lời giải:

Những tiến bộ về khoa học - kĩ thuật vào thế kỉ XV ở các nước Tây Âu bao gồm: có hiểu biết về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất; người ta đã vẽ được nhiều bản đồ, hải đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo,… Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng; kĩ thuật đóng tàu có tiến bộ,…

Chọn B.

Câu 19.

Phương pháp: Dựa vào nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng để suy luận trả lời.

Cách giải:

Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng bao gồm:

- Lên án nghiên khắc giáo hội Kitô, tấn công vào trật tự xã hội phong kiến. 

- Đề cao giá trị nhân bản và tự do cá nhân.

- Xây dựng thế giới quan tiến bộ của giai cấp tư sản.

Phong trào Văn hóa Phục hưng không có nội dung về đề cao quyền độc lập của các dân tộc.

Chọn đáp án: C

Câu 20.

Phương pháp: Dựa vào kiến thức đã học về các cuộc phát kiến địa lí và hiểu biết của bản thân để liên hệ trả lời.

Cách giải:  

Những cuộc phát kiến lớn về địa lý có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình tích lũy ban đầu của chủ nghĩa tư bản ở Tây Âu:

- Sau các cuộc phát kiến địa lý, quý tộc và thương nhân Tây Âu cướp bóc được nhiều của cải ở thuộc địa đem về chính quốc. Họ giàu lên nhanh chóng, trở thành những nhà tư bản: giai cấp tư sản ở châu Âu ra đời.         
- Việc bao chiếm đất đai và tước đoạt tư liệu sản xuất đã cung cấp nguồn nhân công làm thuê cho giai cấp tư sản.

 Chọn đáp án: A

II. TỰ LUẬN

Câu 1.

Phương pháp: Xem lại xã hội phong kiến Tây Âu, sgk trang 56.

Lời giải:

* Lãnh địa phong kiến:

- Là một đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở Tây Âu.

- Mỗi lãnh chúa phong kiến đều có một lãnh địa riêng.

- Mỗi lãnh địa là một khu đất rộng lớn bao gồm đất của lãnh chúa và đất khẩu phần:

+ Trong khu đất của lãnh chúa có những lâu đài, dinh thự, nhà thờ, nhà kho, chuồng trại,… có hào sâu, tường cao bao quanh, tạo thành những pháo đài kiên cố.

+ Đất khẩu phần ở xung quanh pháo đài được lãnh chúa giao cho nông nô cày cấy và thu thuế.

* Đặc điểm kinh tế và chính trị trong lãnh địa:

- Đặc điểm kinh tế: đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

+ Nông nô nhận ruộng đất của lãnh chúa cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa.

+ Nông nghiệp: Kĩ thuật sản xuất đã có những tiến bộ đáng kể: biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa do ngựa kéo,…

+ Thủ công nghiệp: cũng chỉ hoạt động trong lãnh địa, nông nô làm các nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ,... lãnh chúa có những xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.

- Đặc điểm chính trị: mỗi lãnh địa là một đơn vị chính trị độc lập.

+ Các lãnh chúa có quyền cai trị lãnh địa của mình như một ông vua, có quân đội, toà án, pháp luật riêng, chế độ thuế khoá, tiền tệ riêng, có chế độ thuế khóa, tiền tệ, cân đong đo lường riêng.

+ Một số lãnh chúa lớn còn buộc nhà vua ban cho mình quyền “miễn trừ” không can thiệp vào lãnh địa của lãnh chúa. Như vậy, nhà vua thực chất cũng là một lãnh chúa lớn.

+ Trong các lãnh địa, lãnh chúa sống cuộc sống nhàn rỗi, xa hoa. Họ sống sung sướng trên sự bóc lột tô thuế và sức lao động của nông nô.

Câu 2.

Phương pháp: Xem lại những cuộc phát kiến địa lý, sgk trang 60.

Lời giải:

* Nguyên nhân dẫn đến các cuộc phát kiến địa lý:

- Sản xuất phát triển, nhu cầu về nguyên liệu, thị trường, vàng bạc tăng lên.

- Con đường bộ buôn bán qua Tây Á và Địa Trung Hải do người Ả rập độc chiếm.

- Khoa học - kỹ thuật phát triển (hải đồ, la bàn, tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn).

+ Các nhà hàng hải hiểu biết nhiều về đại dương, có quan niệm đúng đắn về hình dạng Trái Đất.

+ Vẽ được nhiều hải đồ, bản đồ ghi rõ các vùng đất, các hòn đảo có cư dân.

+ Máy đo góc thiên văn, la bàn được sử dụng trong việc định hướng giữa đại dương bao la.

+ Kĩ thuật đóng tàu có những tiến bộ mới, đóng được tàu có bánh lái và hệ thống buồm lớn như như loại tàu Ca-ra-ven.

* Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý:

- Tích cực: Mở ra trang mới trong tiến trình phát triển của lịch sử loài người: khẳng định Trái Đất hình cầu.

+ Mở ra những con đường mới, những vùng đất mới, những dân tộc mới, những kiến thức mới, tăng cường giao lưu văn hóa giữa các châu lục.

+ Thị trường thế giới được mở rộng, hàng hải quốc tế phát triển.

+ Thúc đẩy quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ phong kiến và sự ra đời của chủ nghĩa tư bản ở châu Âu.

- Tiêu cực: nảy sinh quá trình cướp bóc thuộc địa và buôn bán nô lệ.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.