Bài 3. Các quốc gia cổ đại phương Đông

Bình chọn:
4.4 trên 114 phiếu
Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở Tại sao xã hội có giai cấp và nhà nước lại phát triển sớm ở

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này. Hãy nêu các ngành kinh tế chính ở khu vực này.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 13 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ? Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành ở đâu và từ bao giờ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 14 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông. Hãy trình bày vai trò của nông dân công xã trong xã hội cổ đại phương Đông.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 15 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì? Ở các nước phương Đông, vua có những quyền gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là Tại sao gọi chế độ nhà nước phương Đông là

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 16 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn Hãy cho biết những thành tựu văn hoá lớn

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở Tại sao cư dân trên lưu vực các dòng sông lớn ở

Giải bài tập 1 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào? Xã hội cổ đại phương Đông gồm những tầng lớp nào?

Giải bài tập 2 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông ? Em hiểu thế nào là chế độ chuyên chế cổ đại phương Đông ?

Giải bài tập 3 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì Cư dân phương Đông thời cổ đại đã có những đóng góp gì

Giải bài tập 4 trang 19 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiếtHỏi bài