Bình chọn:
4.8 trên 75 phiếu
Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì? Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV. Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê. Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ. Trình bày tóm lược sự phát triển của giáo dục qua các thời Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, Hồ, Lê sơ.

Giải bài tập 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển ? Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần nhưng đến thời Lê lại không phát triển ?

Giải bài tập 2 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV.

Giải bài tập 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay