Bài 20. Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV

Bình chọn:
4.6 trên 81 phiếu
Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV Nhận xét vị trí của Phật giáo ở các thế kỉ X - XIV

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 102 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ? Việc dựng bia Tiến sĩ có tác dụng gì ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV. Đặc điểm của thơ văn các thế kỉ XI - XV.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 103 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam. Quan sát các hình 39, 40, 41, hãy phân tích nét độc đáo của nghệ thuật kiến trúc Việt Nam.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê. Hãy nhận xét về đời sống văn hoá của nhân dân thời Lý, Trần, Lê.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật Lập bảng thống kê các thành tựu khoa học - kĩ thuật

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Trình bày tóm lược sự phát triển của Trình bày tóm lược sự phát triển của

Giải bài tập 1 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần

Giải bài tập 2 trang 105 SGK Lịch sử 10. Vì sao Phật giáo rất phát triển dưới thời Lý, Trần

Xem chi tiết

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật ở các thế kỉ XI - XV

Giải bài tập 3 trang 105 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiếtHỏi bài