Bài 33. Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX

Bình chọn:
4.6 trên 92 phiếu
Tóm tắt mục I. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức

Tóm tắt mục I. Cuộc đấu tranh thống nhất nước Đức. Đến giữa thế kỉ XIX, kinh tế tư bản chủ nghĩa ở Đức

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất l-ta-li-a

Tóm tắt mục 2. Cuộc đấu tranh thống nhất l-ta-li-a. Giữa thế kỉ XIX, I-ta-li-a vẫn bị chia thành 7 vương quốc nhỏ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Nội chiến ở Mĩ

Tóm tắt mục 3. Nội chiến ở Mĩ. Sau chiến tranh giành độc lập vào nửa cuối thế kỉ XVIII, nước Mĩ ra đời

Xem chi tiết

Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 164 SGK Lịch sử 10. Hãy trình bày những nét lớn về tình hình nước Đức giữa thế kỉ XIX

Xem lời giải

Dựa vào lược đồ, trình bày diễn biến chính của quá trình thống nhất Đức

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 164 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Kết hợp lược đồ, hãy trình bày diễn biến chính

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 167 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 169 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Mĩ giữa thế kỉ XIX

Xem lời giải

Trình bày diễn biến và kết quả cuộc nội chiến ở Mĩ

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Tại sao nói: Sự nghiệp thống nhất Đức, thống nhất

Giải bài tập 1 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy cho biết hệ quả của cuộc đấu tranh

Giải bài tập 2 trang 169 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải