Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bình chọn:
4.8 trên 57 phiếu
Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Xem chi tiết

Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Xem chi tiết

Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Xem chi tiết

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử

Giải bài tập 4 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiếtHỏi bài