Bình chọn:
4.8 trên 56 phiếu
Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước. Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Vẽ sơ đồ nhà nước đó. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ? Vẽ sơ đồ nhà nước đó.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX. Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước. Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX. Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết. Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả. Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử dân tộc theo trình tự niên đại, vương triều, người lãnh đạo và kết quả.

Giải bài tập 4 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết