Bài 27. Quá trình dựng nước và giữ nước

Bình chọn:
4.6 trên 59 phiếu
Tóm tắt mục I. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Tóm tắt mục I. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

Tóm tắt mục II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc. Song song với quá trình xây dựng đất nước

Xem chi tiết

Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nêu một vài thành tựu tiêu biểu thời dựng nước

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 135 SGK Lịch sử 10. Nhà nước phong kiến Đại Việt được hoàn chỉnh vào thời nào ?

Xem lời giải

Hãy trình bày một cuộc kháng chiến tiêu biểu trong lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nêu tên và sự nghiệp một số anh hùng dân tộc trong sự nghiệp giữ nước.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Giải bài tập 2 trang 136 SGK Lịch sử 10. Vẽ sơ đồ tổ chức nhà nước thời Nguyễn.

Xem lời giải

Thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì mà em biết.

Giải bài tập 3 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Thống kê các cuộc kháng chiến trong lịch sử

Giải bài tập 4 trang 136 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải