Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 4 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 5 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 6 Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem chi tiết
Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì? Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á. Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và

Giải bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự

Giải bài tập 3 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia? Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào? Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài