Chương V. ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN

Bình chọn:
4.4 trên 50 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 1

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 1 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 2

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 2 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 3

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 3 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 4

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 5

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 - Đề số 6

Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 6 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Xem lời giải

Tóm tắt mục 1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Tóm tắt mục 1. Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Tóm tắt mục 2. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Tóm tắt mục 1. Vương quốc Cam-pu-chia

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Vương quốc Lào

Tóm tắt mục 2. Vương quốc Lào

Xem chi tiết

Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và

Giải bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á

Giải bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự

Giải bài tập 3 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Bài viết được xem nhiều nhất