Bình chọn:
4.4 trên 49 phiếu
Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì? Điều kiện hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á là gì?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 46 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực ? Điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát triển kinh tế và lịch sử của khu vực ?

Giải bài tập 1 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X - XVIII được biểu hiện như thế nào ? Sự phát triển thịnh đạt của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á thế kỉ X - XVIII được biểu hiện như thế nào ?

Giải bài tập 2 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX. Lập bảng tóm tắt các giai đoạn lịch sử trong sự phát triển của khu vực Đông Nam Á đến giữa thế kỉ XIX.

Giải bài tập 3 trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong Hãy kể tên và chỉ trên lược đồ các quốc gia phong

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 49 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào ? Sự phát triển của Cam-pu-chia thời Ăng-co được biểu hiện như thế nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 52 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia? Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Cam-pu-chia?

Giải bài tập 1 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào? Lập bảng biểu thị các giai đoạn lịch sử lớn của Lào?

Giải bài tập 2 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết
Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào Hãy nêu những nét tiêu biểu của văn hoá Cam-pu-chia và văn hoá Lào

Giải bài tập 3 trang 54 SGK Lịch sử 10

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhất