Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 sử 10 - Đề số 4 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 4 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

Câu 1. Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là

A. mường cổ.        B. thị tộc.

C. bộ lạc.               D. nôm

Câu 2. Văn học dân gian và văn học viết Campuchia đều phản ánh

A. Tình cảm của con người đối với thiên nhiên, con người.

B. Sự thành công trong quá trình mở rộng lãnh thổ.

C. Những thành tựu về kinh tế, văn hóa và xã hội.

D. Ca ngợi chính quyền cùng với những chính sách tiến bộ.

Câu 3. Thời kì Ăng-co được coi đóng vị trí như thế nào trong lịch sử vương quốc Campuchia?

A. thời kì phát triển

B. thời kì khủng hoảng.

C. thời kì suy yếu.

D. thời kì ngắn nhất.

Câu 4. Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng về người Khơ – me ở vương quốc Cam-pu-chia?

A. Tộc người chiếm đa số ở Cam-pu-chia.

B. Giỏi săn bắn, quen đào ao, đắp trữ hồ nước.

C. Sinh sống ở phía Bắc Cam-pu-chia ngày nay.

D. Sớm tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa.

Câu 5. Nội dung nào sau đây không minh chứng cho luận điểm: thời kì Ăng – co là thi kì huy hoàng của vương quốc Cam-pu-chia?

A. Các ngành kinh tế Nông – lâm – ngư và thủ công nghiệp phát triển.

B. Mở rộng lãnh thổ về phía Đông, trở thành vương quốc mạnh nhất Đông Nam Á.

C. Xây dựng nhiều công trinh kiến trúc đền tháp như Ăng – co Vát và Ăng – co Thom.

D. Đất nước được chia thành các mường, đặt quan cai trị, xây dựng quân đội do nhà vua chỉ huy.

Câu 6. Nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành lập nước Lan Xang là

A. người Lào Thơng đứng lên đánh bại người Lào Lùm.

B. người Lào Lùm đánh chiếm vùng trung lưu sông Mê Công.

C. sự liên kết giữa các bộ tộc Lào Thơng và Lào Lum.

D. người Thái phía bắc di cư xuống sống hòa hợp với cư dân bản địa.

Câu 7. Nét đặc sắc của văn hóa Lào và văn hóa Campuchia thể hiện như thế nào?

A. Đều chịu ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ, đặc biệt là chữ viết và nghệ thuật kiến trúc.  

B. Đều có hệ thống chữ viết riêng, xây dựng nhiều công trình kiến trúc Ấn Độ giáo và Hinđu giáo.

C. Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc

D. Có nhiều công trình kiến trúc đền, tháp rất nổi tiếng còn giá trị đến ngày nay.

Câu 8. Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người Khơ - me là

A. Các đền, tháp

B. Những chiếc khum đá khổng lồ

C. Các công cụ bằng đá

D. Các công cụ bằng đồng

Câu 9. Trong các thế kỉ X - XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc

A. Yếu và phục tùng các nước khác

B. mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

C. mạnh và chinh phục Trung Quốc.

D. mạnh nhất khu vục Đông Nam Á.

Câu 10. Các nước nào đã chịu ảnh hưởng rất rõ rệt về văn hóa truyền thống của ấn Độ?

A. Mông Cổ

B. Ấn Độ

C. Trung Quốc

D. Các nước Đông Nam á

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 A

 A

 D

 C

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Tổ chức xã hội sơ khai của người Lào là các mường cổ.

Chọn đáp án: A

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Dòng văn học dân gian và văn học viết với những truyện thần thoại, truyện cười, truyện trạng, truyện thơ,... đều phản ánh những tình cảm của con người đối với thiên nhiên, đất nước, tình cảm giữa những con người cùng sống chung trong một cộng đồng.

Chọn đáp án: A        

Câu 3.

Phương pháp: Dựa vào nội dung về vương quốc Campuchia để trả lời.

Cách giải:

Thế kỷ IX đến XV là thời kỳ phát triển của vương quốc Cam pu chia (Ăng co huy hoàng) - sau này lấy tên Ăng-co đặt tên cho thời kì dài nhất và phát triển nhất của nước Campuchia phong kiến.

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

- Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai => Thế kỉ X – XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

- Kinh đô Ăngco với đền tháp đồ sộ như Ăng-co Vát, Ăng-co Thom.

Chọn đáp án: A

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 50, suy luận.

Cách giải:

Tộc người Khơme (thuộc nhóm Môn):

- Chiếm đa số ở Cam-pu-chia.

- Sống ở phía bắc Cam- pu -chia.

- Giỏi săn bắn, đào ao, đắp hồ trữ nước.

- Ảnh hưởng bởi văn hóa Ấn Độ, biết khắc chữ Phạn.

Chọn đáp án: D

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 50, 51, suy luận

Cách giải:

Những biểu hiện chúng tỏ Ăng – co là thời kì huy hoàng của vương quốc Cam-pu-chia bao gồm:

- Nông nghiệp, lâm nghiệp và ngư nghiệp, thủ công nghiệp phát triển.

- Mở rộng lãnh thổ về phía đông: tiến đánh Cham pa, trung và hạ lưu sông Mê nam (Thái Lan), trung lưu sông Mê Công (Lào), tiến đến bắc bán đảo Mã Lai => Thế kỉ X – XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

- Kinh đô Ăng co với đền tháp đồ xộ như Angcovát, AngcoThom.

Đáp án D: là đặc điểm phát triển của Vương quốc Lào.

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: sgk trang 52, suy luận.

Cách giải:

- Người Lào Thơng là chủ nhân của nền văn hóa đồ đá, đồ đồng từ hàng nghìn năm trước.

- Thế kỉ XIII, một nhóm người nói tiếng Thái di cư đến đây, sinh sống hòa hợp với người Lào Thơng gọi là người Lào Lùm.

=> Pha Ngừm đã thống nhất các mường ở Lào, lên ngôi vua (1353) và đặt tên nước là Lan Xang (nghĩa là Triệu Voi).

=> Nhân tố chủ yếu dẫn đến sự thành lập nước Lan Xang là sự liên kết giữa các bộ tộc Lào Thơng và Lào Lùm.

Chọn đáp án: C

Câu 7.

Phương pháp: so sánh, đánh giá.

Cách giải:

Văn hóa Lào và Campuchia đều có nét đặc sắc là: Tiếp thu có chọn lọc những thành tựu văn hóa từ bên ngoài, kết hợp văn hóa bản địa để xây dựng nền văn hóa riêng đặc sắc.  

- Đối với Cam-pu-chia:

+ Tiếp thu chữ Phạn của người Ấn để sáng tạo ra chữ viết riêng của người Khơ – me.

+ Tiếp thu văn hóa Hinđu giáo và Phật giáo Đại thừa đi liền với các công trình kiến trúc lớn.

- Đối với Lào:

+ Vận dụng sáng tạo nét chữ cong của Cam-pu-chia và Mi-an-ma để tạo ra chữ viết riêng.

+ Tiếp thu đạo Phật đi liền với các công trình kiến trúc Phật giáo, vẫn có dáng vẻ độc đáo và riêng biệt của người Lào.

Chọn đáp án: C

Câu 8.

Phương pháp: liên hệ

Cách giải:

Hiện vật tiêu biểu còn tồn tại đến ngày nay của tộc người Khơ – me là những chiếc chum đá khổng lồ. 

Chọn đáp án: B

Câu 9.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Trong các thế kỉ X - XII, Campuchia trở thành một trong những vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất Đông Nam Á.

Chọn đáp án: B

Câu 10.

Phương pháp: sgk trang 40.

Cách giải:

Ấn Độ đã mang văn hóa của mình, đặc biệt là văn học truyền thống truyền bá ra bên ngoài. Đông Nam Á là nơi chịu ảnh hưởng rõ rệt nhất của văn hóa Ấn Độ.

Chọn đáp án: D

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí