Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 sử 10 - Đề số 5 có lời giải chi tiết


Đề kiểm tra 15 phút chương 5 phần 1 lịch sử 10 - Đề số 5 được biên soạn theo hình thức trắc nghiệm và tự luận có lời giải chi tiết giúp các em ôn tập hiệu quả chuẩn bị cho bài kiểm tra trên lớp

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Người Khơ-me đã dựa trên chữ viết nào của người Ấn để sáng tạo ra chữ viết riêng của mình từ thế kỉ VII?

A. chữ số La mã.

B. chữ A, B, C.

C. chữ tượng hình.

D. chữ Phạn.

Câu 2. Người Lào Thơng đóng vai trò như thế nào trong tiến trình phát triển của Lào?

A. Chủ nhân của các nền văn hóa đồ đá.

B. Mang văn hóa Ấn Độ đến Lào.

C. Sáng tạo ra số 0 và hệ chữ A, B, C

D. Xây dựng các công trình kiến trúc Hinđu giáo.

Câu 3. Tôn giáo nào có ảnh hưởng lớn đến kiến trúc Cam-pu-chia từ thế kỉ XII?

A. Hinđugiáo.

B. Phật giáo Đại thừa.

C. Phật giáo Tiểu thừa.

D. Ấn Độ giáo.

Câu 4. Nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu là

A. Mâu thuẫn trong hoàng tộc, đất nước phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch

B. Xiêm xâm lược và cai trị Lào

C. Pháp gây chiến tranh xâm lược Lào

D. Các cuộc khởi nghĩa nông dân bùng phát

Câu 5. Nội dung nào sau đây không chứng minh cho sự phát triển thịnh vượng của vương quốc Lan Xang ở các thế kỉ XV dến XVII?

A. Đất nước được chia thành các mường, đặt quan cai trị và nhà vua chỉ huy quân đội.

B. Cuộc sống thanh binh và trù phú với nhiều loại sản vật quý.

C. Có quan hệ hòa hiếu với các nước láng giềng và giữ vững độc lập trước sự tấn công của Mi-an-ma.  

D. Trở thành vương quốc mạnh và ham chiến trận nhất ở Đông Nam Á.

Câu 6. Việc cải cách hành chính và quân đội dưới thời vua Xu-li-nha Vông – xa đã thể hiện

A. tính chuyên chế của nhà vua.

B. khả năng chống xâm lược của Lào.

C. sự vững mạnh của đất nước.

D. sự tài giỏi và sáng suốt của vua.

II. TỰ LUẬN (4 điểm)

Trình bày sự hình thành, phát triển và thành tựu văn hóa của vương quốc Campuchia?

Lời giải chi tiết

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

I. TRẮC NGHIỆM

1

2

3

4

5

6

 D

 A

Câu 1.

Phương pháp: sgk trang 51.

Cách giải:

Từ những thế kỉ đầu Công nguyên, người Khơ-me đã học chữ Phạn của người Ấn. Trên cơ sở đó, từ thế kỉ VII, người Khơ-me đã sáng tạo nên hệ chữ viết riêng của mình gọi là chữ Khơ-me cổ.

Chọn đáp án: D

Câu 2.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Người Lào Thơng là chủ nhân của văn hóa đồ đá, đồ đồng. Họ tạo ra chum đá (cánh đồng Chum ở Xiêng Khoảng).

Chọn đáp án: A

Câu 3.

Phương pháp: sgk trang 52.

Cách giải:

Nghệ thuật kiến trúc Cam-pu-chia gắn chặt với tôn giáo đã truyền bá ở đây:

- Thời kì đầu, Cam-pu-chia tiếp thu văn hóa Hinđu giáo.

- Thế kỉ XII, Phật giáo Đại thừa có ảnh hưởng lớn đến Cam-pu-chia.

Chọn đáp án: B

Câu 4.

Phương pháp: sgk trang 53, suy luận.

Cách giải:

Đến thế kỉ XVIII, Lan Xang xảy ra những cuộc tranh chấp ngôi báu trong hoàng tộc, sau đó đất nước bị phân liệt thành ba tiểu quốc đối địch. Đây là nguyên nhân quan trọng nhất khiến vương quốc Lan Xang suy yếu.

Chọn đáp án: A

Câu 5.

Phương pháp: sgk trang 52, 53, suy luận.

Cách giải:

Đáp án D: chỉ thời kì Ăng-co - thời kì phát triển thịnh vương của vương quốc Cam-pu-chia.  

Chọn đáp án: D

Câu 6.

Phương pháp: nhận xét, đánh giá.

Cách giải:

Dưới thời vua Xu-li-nha Vông- xa:

- Đất nước chia thành 7 tỉnh.

- Bộ máy nhà nước: vua => một phó vương + 7 quan đại thần kiêm tổng đốc 7 tỉnh.

- Quân đội:

+ Chia thành 2 loại: quân thường trực của nhà vua và quân địa phương.

+ Mua thêm một số vũ khí của thương nhân châu Âu để trang bị cho quân đội.

=> Những chính sách cải cách hành chính và quân đội của vua Xu-li-nha Vông- xa thể hiện sự tài giỏi và lãnh đạo sáng suốt của nhà vua

=> Là nguyên nhân quan trọng đưa vương quốc Lan Xang phát triển thịnh đạt.

Chọn đáp án: D

II. TỰ LUẬN

Phương pháp: sgk trang 50, 51.

Cách giải:

- Ở Cam-pu-chia tộc người chủ yếu là Khơ me.

- Địa bàn sinh sống ban đầu là phía bắc nước Cam-pu-chia ngày nay trên cao nguyên Cò Rạt và mạn trung lưu sông Mê Công ; đến thế kỷ VI Vương quốc người Cam-pu-chia được thành lập.

- Thời kỳ Ăng-co (802 - 1432) là thời kỳ phát triển nhất của vương quốc Cam-pu-chia, họ quần cư ở bắc Biển Hồ, kinh đô là Ăng-co được xây dựng ở tây bắc Biển Hồ.

- Biểu hiện của sự phát triển thịnh đạt :

+ Về kinh tế : nông nghiệp, ngư nghiệp, thủ công nghiệp đều phát triển.

+ Xây dựng nhiều công trình kiến trúc lớn.

+ Ăng-co còn chinh phục các nước láng giềng, trở thành cường quốc trong khu vưc.

- Văn hóa: Sáng tạo ra những chữ viết riêng của mình trên cơ sở chữ Phạn của Ấn Độ. Văn học dân gian và văn học viết với những câu chuyện có giá trị nghệ thuật.

- Kiến trúc, nổi tiếng nhất là quần thể kiến trúc Ăng-co.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí