Bài tập trắc nghiệm lịch sử 10 đầy đủ các bài hk1, hk2 học sinh có thể làm online sau đó đối chiếu với lời giải chi tiết
CHƯƠNG 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

PHẦN MỘT LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI

Chương I. Xã hội nguyên thuỷ

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Những bước tiến của con người nhằm cải thiện đời sống; Cách mạng đá mới; Thị tộc, bộ lạc.

Chương II. Xã hội cổ đại

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Điều kiện tự nhiên và sự phát triển kinh tế; Sự hình thành các quốc gia cổ đại: Ai Cập, Lưỡng Hà, Ấn Độ, Trung Quốc; Tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông; Văn hóa cổ đại phương Đông; Thị quốc Địa Trung Hải, Văn hóa Hi Lạp-Rooma.

Chương III. Trung Quốc thời phong kiến

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Sự hình thành xã hội phong kiến ở Truing Quốc và giai cấp trong xã hội; Bộ máy chính quyền phong kiến: Tần, Hán cho đến thời Minh, Thanh; Thành tựu kinh tế, văn hóa tiêu biểu của Trung Quốc thời phong kiến.

Chương IV. Ấn Độ thời phong kiến

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Sự hình thành và phát triển của vương triều Gúp-ta và Hậu Gúp-ta; Văn hóa truyền thống Ấn Độ; Vương triều Hồi giáo Đê-li; Vương triều Mô-gôn.

Chương V. Đông Nam Á thời phong kiến

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Điều kiện địa lí-dân cư khu vực Đông Nam Á; Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á; Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Các giai đoạn phát triển, thành tựu kinh tế, văn hóa của vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào.

Chương VI. Tây Âu thời trung đại

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Quá trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu; Cơ cấu xã hội; Nguyên nhân thành thị trung đại xuất hiện và vai trò của nó.

PHẦN HAI LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

Chương I. Việt Nam từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: Lịch sử từ khi Con người xuất hiện trên đất Việt Nam, trải qua các giai đoạn của xã hội nguyên thủy; Sự hình thành  quốc gia cổ đại Văn Lang- Âu Lạc, Lâm Ấp- Chăm-pa và Phù Nam; Việt Nam thời Bắc thuộc và đấu tranh chống Bắc thuộc.

Chương II. Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: quá trình hình thành, phát triển quốc gia phong kiến Việt Nam độc lập về các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và văn hóa.

Chương III. Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: quá trình chuyển biến của quốc gia Việt Nam từ chia cắt đến thống nhất trên tất cả các mặt.

Chương IV. Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX

Đây là nội dung quan trọng trong chương trình lớp 10, thường xuất hiện trong các đề thi, chương này sẽ giải quyết các vấn đề: tình hình chính trị, kinh tế văn hóa dưới triều Nguyễn ở nửa đầu thế kỉ XX; Tình hình xã hội và phong trào đấu tranh của nhân dân.