Chương I. CÁC CUỘC CÁCH MẠNG TƯ SẢN (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII

Bình chọn:
4.6 trên 142 phiếu
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương I - Phần 3 - Lịch sử 10

Đáp án và lời giải chi tiết Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 1 - Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) - Lịch sử 10

Xem lời giải

Tóm tắt mục I. Cách mạng Hà Lan

Tóm tắt mục I. Cách mạng Hà Lan. Trước cách mạng, lãnh thổ thuộc hai nước Bỉ và Hà Lan ngày nay

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Cách mạng tư sản Anh

Tóm tắt mục II. Cách mạng tư sản Anh. Đầu thế kỉ XVII, Anh là nước có nền kinh tế phát triển nhất

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Tóm tắt mục 1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Bắc Mĩ. Nguyên nhân bùng nổ chiến tranh

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Tóm tắt mục 2. Diễn biến chiến tranh và sự thành lập Hợp chúng quốc Mĩ

Xem chi tiết

Tóm tắt mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Tóm tắt mục 3. Kết quả và ý nghĩa của Chiến tranh giành độc lập

Xem chi tiết

Tóm tắt mục I. Nước Pháp trước cách mạng

Tóm tắt mục I. Nước Pháp trước cách mạng. Cuối thế kỉ XVIII, Pháp vẫn là một nước nông nghiệp

Xem chi tiết

Tóm tắt mục II. Tiến trình của cách mạng

Tóm tắt mục II. Tiến trình của cách mạng. Sự khủng hoảng trầm trọng của nền tài chính quốc gia

Xem chi tiết

Hãy nêu đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội Nê-đéc-lan trước cách mạng.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 144 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Trình bày diễn biến chính của Cách mạng Hà Lan.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 144 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 145 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu đặc điểm tình hình nước Anh trước cách mạng

Xem lời giải

Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Giải bài tập 1 trang 145 SGK Lịch sử 10. Hãy nêu tính chất và ý nghĩa của Cách mạng Hà Lan.

Xem lời giải

Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh

Giải bài tập 2 trang 145 SGK Lịch sử 10. Trình bày diễn biến và kết quả của Cách mạng tư sản Anh

Xem lời giải

Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 147 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Nước Mĩ được thành lập trong hoàn cảnh nào ?

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 149 SGK Lịch sử 10

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất